Dominik Orzeł

Od kilku lat udziela pomocy prawnej w zakresie procesu o stwierdzanie nieważności małżeństwa kanonicznego. Ukończył prawo kanoniczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, broniąc pracy dotyczącej nieważności małżeństwa kościelnego spowodowanej niezdolnością psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. ( Jest to najczęstszy tytuł nieważności małżeństwa kanonicznego w Polsce ). Po obronie pracy magisterskiej zdał kościelny egzamin diploma licentiae uprawniający do występowania przed sądami kościelnymi w charakterze pełnomocnika lub adwokata.
Pomoc prawna w zakresie prawa kanonicznego polega na konsultowaniu sprawy, udzielaniu porad prawnych, sporządzania pism prawniczych lub reprezentacji przed sądami kościelnymi.

prawnik