Dominik Orzeł

Dominik Orzeł jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Obronił dwie pracę magisterskie, które dotyczyły prawa spółek handlowych oraz procesów o uzyskanie nieważności małżeństwa. Posiada kilkuletnie doświadczenie prawnicze, które zdobywał w sądach oraz kancelariach prawniczych. Specjalizuje w sprawie cywilnym, handlowym oraz prawie wyznaniowym. Posługuję się biegłe językiem angielskim.

prawnik