Lotnisko Okęcie - odszkodowania

Artykuł archiwalny

 Uprzejmie informujemy, że Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek zajmuje się obsługą tzw. spraw lotniskowych, tj. o odszkodowania od Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w związku z ustanowieniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla lotniska na warszawskim Okęciu. Wszystkie osoby, które złożyły zawezwania do prób ugodowych do Sądu i którym odmówiono zawarcia ugody, mogą teraz złożyć pozew o zapłatę.

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Okęcie w Warszawie ustanowiono na mocy Uchwały nr 76/11 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Obszar ograniczonego użytkowania obejmuje m.in. część dzielnic: Ursynów, Włochy, Ochota, Wola i Ursus oraz gmin Piaseczno, Lesznowola, Piastów, Raszyn i Michałowice.

W ramach obszaru wytyczono ponadto dwie strefy - Z1 i Z2, w których m.in. zakazuje się lokalizowania budynków o funkcji szpitali, domów opieki społecznej oraz o funkcjach związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Natomiast w całym obszarze ograniczonego użytkowania określono dodatkowe wymagania techniczne dotyczące budynków objętych obszarem.

W obszarze ograniczonego użytkowania mogą być przekroczone dobowe dopuszczalne normy poziomu hałasu dla zabudowy mieszkaniowej oraz dla obiektów chronionych - w strefach Z1 i Z2 przekracza on 50 dB. Tak wysoki poziom hałasu zakłóca normalne funkcjonowanie na terenie nieruchomości, a w szczególności może uniemożliwić wypoczynek na terenie przydomowych ogródków, balkonów, tarasów.

Niewątpliwie uciążliwości występujące w obszarze ograniczonego użytkowania mają również wpływ na wartość nieruchomości. Na podstawie art. 129 ustawy Prawo o ochronie środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. w związku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomości jej właściciel może żądać odszkodowania za poniesioną szkodę, przy czym szkoda obejmuje również zmniejszenie wartości nieruchomości. Utrata wartości nieruchomości może sięgać od kilku do nawet kilkudziesięciu procent (zależy to od wielu czynników, w tym od położenia nieruchomości - w szczególności nieruchomości położone w strefie Z1 i Z2 są dotknięte szczególnymi obostrzeniami). Możliwe jest również domaganie się poprawy izolacji akustycznej w mieszkaniach, a w pewnych przypadkach nawet wystąpienie z żądaniem wykupu nieruchomości.

 Tylko do dnia 3 sierpnia 2013 roku osoby zamieszkujące na terenie obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska Okęcie w Warszawie mogły wystąpić z roszczeniami odszkodowawczymi.

 Kancelaria Adwokacka zajmuje się obsługą prawną osób, które złożyły do dnia 3 sierpnia pozwy przeciwko Portom Lotniczym, jak również osób, które w tym terminie zgłosiły swoje roszczenia poprzez wystąpienie do Sądu z zawezwaniem do próby ugodowej lub też z wezwaniem do zapłaty do Portów Lotniczych.

Kliknij aby powiększyć