Prawo jest dziedziną niezmiernie skomplikowaną, w której nie wolno zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość sama się obroni. W przypadku problemu natury prawnej należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, aby w pełni wykorzystać możliwości obrony swoich praw, zanim nie będzie na to za późno np. z powodów formalnych.

Od momentu założenia Kancelarii w 2003 r. jej głównym celem jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.  Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i do osób prawnych. Zespół prawników Kancelarii ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych

Polskie obywatelstwo

OBYWATELSTWO POLSKIE

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu obywatelstwa polskiego. W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy o poświadczenie obywatelstwa polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego.

POGOTOWIE ARESZTOWE

PRAWO KARNE

Dziedziną prawa, której najczęściej dotyka praktyka Kancelarii, jest prawo karne. Ze spraw karnych należy wymienić przede wszystkim obronę we wszelkich rodzajach spraw karnych w tym karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przestępstwem, o list żelazny, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

Kancelaria prowadzi wyspecjalizowaną usługę pomocy prawnej dla osób poszkodowanych - POGOTOWIE ARESZTOWE.

żołnierze zawodowi

ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

Kancelaria świadczy usługi prawne dla żołnierzy zawodowych. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy opinie, odwołania, pisma, skargi i wnioski. Reprezentujemy żołnierzy zawodowych w sądach administracyjnych. Podejmujemy się obrony przed wojskowymi sądami karnymi.

sprawy majątkowe

PRAWO CYWILNE

Duża część procesów dotyczy spraw z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Przykładowo należy wymienić tu sprawy o władzę rodzicielską, kontakty, alimenty, rozwód, separację, podział majątku wspólnego, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapłatę z tytułu niewykonania umów, odszkodowania, ochronę dóbr osobistych itp.

prawo pracy

PRAWO PRACY

W sprawach z zakresu prawa pracy reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Występujemy m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie, nadgodziny, sprostowanie świadectwa pracy, mobbing i dyskryminację. Tworzymy i opiniujemy regulaminy pracy i wynagradzania, a także kontrakty menedżerskie.

sprawy sądowe

PROCESY SĄDOWE

Kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu procesów sądowych w wielu dziedzinach prawa. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w całej Polsce. Występujemy w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy.

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa gospodarczego. Udzielamy porad prawnych, prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i opinie prawne. Oferujemy kompleksową obsługę przy zakładaniu spółek. Oferujemy reprezentację procesową w sądach gospodarczych. Należy tu oczywiście wymienić postępowanie nakazowe, ale również wszelkie sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, sprawy o nieuczciwą konkurencję, sprawy z tytułu odpowiedzialności członków zarządu. Współpracujemy stale z doświadczonym doradcą podatkowym.

legalizacja pobytu

CUDZOZIEMCY

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług związany z legalizacją pobytu cudzoziemców. Poczynając od zezwoleń na pobyt i pracę, poprzez uzyskanie statutu uchodźcy, a kończąc na sprawach związanych ze ślubem z cudzoziemcem. Reprezentujemy naszych klientów przed Wojewodami, Strażą Graniczną, Szefem Urzędu do spraw Cudzoziemców oraz Sądami Administracyjnymi.

tel.: + 48 609 409 864

pomoc prawna

INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

Doświadczony zespół prawników z Kancelarii zapewni Państwu kompleksową pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa: