RACHUNEK BANKOWY

Przelewy proszę dokonywać na podany niżej nr rachunku bankowego.

PRZELEWY Z POLSKI

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
ul. Wąwozowa 11 piętro 3
02-796 Warszawa

28 1140 2004 0000 3702 3145 8103
mBank
ul. Prosta 18
00-850 Warszawa
skr. poczt. 728

PRZELEWY Z ZAGRANICY

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek
ul. Wąwozowa 11 piętro 3
02-796 Warszawa

PL 28 1140 2004 0000 3702 3145 8103 wpłaty w PLN

PL 30 1140 2004 0000 3612 0429 9343 wpłaty w USD

PL 54 1140 2004 0000 3112 0429 9350 wpłaty w EUR

mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A. (RETAIL BANKING)
LODZ

SKRYTKA POCZTOWA 2108
90-959 LODZ 2

SWIFT code: BREX PL PW MBK