CENNIK

Staramy się, aby każdy Klient był zadowolony z naszych usług. W trosce o ich najwyższą jakość każdy problem gruntownie analizujemy przed przyjęciem sprawy do prowadzenia, oceniając szanse osiągnięcia wytyczonego celu. Wyniki analizy przedstawiamy Klientowi, z którym konsultujemy dalszą strategię działania.
W celu wzbogacenia wiedzy Klienta na temat ustawodawstwa związanego z danym problemem, mogą Państwo otrzymać tzw. materiały informacyjne, czyli przygotowany przez nas zbiór wybranych przepisów, który pozwala na samodzielne zapoznanie się z przepisami prawnymi w danej dziedzinie.
Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne i nie stanowiły na żadnym etapie zaskoczenia. Dostosowując się do potrzeb Klientów możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą, stąd przykładowo czasem można zlecić prowadzenie całej sprawy, albo szukać pomocy adwokata tylko na pewnym etapie procesu lub przy przygotowaniu pisma procesowego.


ZASADY ROZLICZEŃ

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

 

Systemy rozliczeń

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

 • System wynagrodzenia zryczałtowanego

  Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia.

  System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

 • System rozliczeń godzinowych

  Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia.

  System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac

 

Terminy płatności

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

 

Inne zasady

Kancelaria nie pobiera co do zasady tzw. premii za sukces (success fee). Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. „procent”, czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.


PORADY PRAWNE

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać telefonicznie 22 499 33 22 lub 609 409 864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

 


PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy można uzyskać telefonicznie 22 499 33 22 lub 609 409 864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).


SPRAWY SĄDOWE

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2015 r. poz. 615, z późn. zm.)

Przykładowo w "zwykłej" sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

 1. do 500 zł - 90 zł;
 2. powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
 3. powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
 4. powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
 5. powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
 6. powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
 7. powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
 8. powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
 9. powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%). Zainteresowani mogą zapoznać się z pełnym tekstem rozporządzenia

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.


NEGOCJACJE

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie 22 499 33 22 lub 609 409 864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).


SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

Koszt przygotowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ustalany jest indywidualnie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny 22 499 33 22 lub 609 409 864 Można również przesłać zapytanie pocztą elektroniczną.


Karta dużej rodziny

Nasza Kancelaria honoruje karty dużej rodziny

tu honorujemy kartę dużej rodziny

do góry