Oferta pracy i praktyki w Kancelarii Adwokackiej.

Praktyki studenckie

Kancelaria oferuje możliwość odbycia odpłatnych praktyk studentom studiów prawniczych.

Studenci I i II roku mogą w trakcie praktyk zapoznać się z pracą Kancelarii i brać udział w jej codziennym funkcjonowaniu. W szczególności praktykanci:

 • uczą się utrzymywać kontakt telefoniczny z klientami i sądami,
 • biorą udział w monitorowaniu stanu spraw prowadzonych przez Kancelarię,
 • przygotowują projekty prostych pism procesowych w oparciu o istniejące wzory,
 • uczestniczą w obiegu korespondencji i dokumentów w Kancelarii.

Wymagania:

 • dyspozycyjność 6 godzin co najmniej raz w tygodniu.
 • dokładność i precyzja w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • cierpliwość i umiejętność pracy w zespole,
 • przynajmniej bierna znajomość języka angielskiego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres:

Studenci III, IV i V roku biorą w czasie praktyk czynny i aktywny udział w funkcjonowaniu Kancelarii:

 • utrzymują kontakt telefoniczny z klientami i sądami,
 • monitorują stan spraw prowadzonych przez Kancelarię,
 • piszą projekty pism procesowych,
 • analizują sprawy pod względem prawnym,
 • samodzielnie interpretują przepisy i orzeczenia sądowe

Wymagania:

 • dyspozycyjność przynajmniej 3 razy w tygodniu po 6 godzin.
 • dokładność i precyzja w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • cierpliwość i umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność w dokonywaniu wykładni norm prawnych i orzeczeń sądowych,
 • dobra znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym komunikację z klientami anglojęzycznymi oraz prowadzenie korespondencji w tym języku.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV oraz list motywacyjny na adres:

Aplikanci adwokaccy

Kancelaria jest zainteresowana podjęciem stałej współpracy z aplikantami adwokackimi prowadzącymi lub mogącymi prowadzić własną działalność gospodarczą.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

Wymagania:

 • CV
 • list motywacyjny,
 • określenie dyspozycyjności,
 • podanie oczekiwań kwotowych co do wynagrodzenia (kwota netto +VAT 23 %)

Adwokat / Radca Prawny

Kancelaria jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z adwokatem/radcą prawnym w zakresie prowadzenia spraw sądowych i bieżącej obsługi klientów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres:

Wymagania:

 • CV
 • list motywacyjny,
 • określenie dyspozycyjności,
 • podanie oczekiwań kwotowych co do wynagrodzenia (kwota netto +VAT 23 %)