PRAWO O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa o ochronie zdrowia psychicznego. W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zamówić napisanie wniosku do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej, w tym składanie środków odwoławczych od orzeczeń sądu. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej jak i rozmów z lekarzami. Z rodzajów spraw należałoby wymienić:

1. Sprawy związane z przyjęciem do szpitala psychiatrycznego

 • wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej powyżej 16 roku życia zdolnej na wyrażenie zgody na przyjęcie do takiego szpitala,
 • wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zdolnej na wyrażenie zgody na przyjęcie do takiego szpitala,
 • wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby niezdolnej na wyrażenie zgody na przyjęcie do takiego szpitala,
 • wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez zgody na przyjęcie do takiego szpitala,
 • wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby zagrażającej bezpośrednio swojemu życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób,

2. Sprawy związane z wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego

 • wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,

3. Sprawy z przyjęciem domu pomocy społecznej

 • wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie bez jej zgody,
 • wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby uposledzonej bez jej zgody,
 • wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej osoby niezdolnej do wyrażenia na to zgody,

4. Sprawy związane z opuszczeniem domu pomocy społecznej

 • wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,

5. Inne sprawy.

 • wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym.