SPRAWY MIĘDZYNARODOWE


Kancelaria świadczy usługi prawne dla klientów przebywających na stałe lub tylko czasowo poza granicami Polski. Pomoc prawna udzielana jest zarówno Polakom jak i obcokrajowcom. Nawiązanie współpracy z Kancelarią pozwala na zaoszczędzenie czasu i kosztów związanych z podróżami do kraju. Poprzez udzielenie odpowiednich pełnomocnictw można m.in. zlecić przeprowadzenie następujących czynności:

 1. w sprawach cywilnych i karnych
  • umiejscowienie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego,
  • uznanie wyroku zagranicznego (np. rozwodowego),
  • wpisanie do polskich ksiąg stanu cywilnego wzmianki o zagranicznym rozwodzie,
  • reprezentację w sprawie sądowej (np. spadkowej lub rozwodowej),
  • adopcję (reprezentacja przed sądem),
  • odzyskanie dziecka porwanego do Polski (reprezentacja przed sądem) - na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
 2. w sprawach karnych
  • obronę w sprawie karnej,
  • ustalenie stanu sprawy karnej (np. czy został wystawiony list gończy),
  • uzyskanie listu żelaznego,
 3. w sprawach podatkowych i administracyjnych
  • przeprowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym (np. z powodu odziedziczenia spadku w Polsce),
  • uzyskanie odszkodowania za mienie zabużańskie.

Ponadto Kancelarii można również zlecić następujące czynności prawne dotyczące spraw toczących się za granicą:

 1. złożenie wniosku do polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę o odzyskanie dziecka porwanego za granicę,
 2. złożenie wniosku w trybie do Sądu Okręgowego w trybie konwencji nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą o egzekucję alimentów od dłużnika przebywającego za granicą