SPRAWY ADMINISTRACYJNE

Kancelaria zapewnia reprezentację przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, NSA, a także doradztwo m .in. w następujących sprawach dotyczących:

 • aptek,
 • bezczynność organu,
 • budownictwa i architektury,
 • cudzoziemców, paszportów i wiz,
 • dostępu do zawodu notariusza
 • działalności naukowej, kultury i edukacji,
 • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • farmaceutyków,
 • gospodarki wodnej,
 • gruntów warszawskich,
 • kombatantów,
 • legalizacji pobytu,
 • nieruchomości,
 • obywatelstwa polskiego
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość,
 • policjantów,
 • pozwolenia na pracę,
 • rolnictwa i leśnictwa,
 • uchodźców,
 • umiejscowienie zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • usług detektywistycznych,
 • utrzymywania czystości i porządku,
 • własności przemysłowej,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • zezwolenie na handel alkoholem,
 • zmiana sposobu użytkowania lokalu,
 • zmiany nazwiska.