SŁUŻBY MUNDUROWE

 Kancelaria świadczy usługi prawne dotyczące służb mundurowych

 1. odwołania od:
  1. orzeczeń ostanie zdrowia
  2. decyzji Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA
  3. opinii służbowych
 2. skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 3. obrona w postępowaniach dyscyplinarnych
 4. obrona w sprawach karnych
 5. reprezentacja w sporach dotyczących:
  1. wynagrodzenia i dodatków
  2. godzin nadliczbowych
  3. dodatków służbowych
  4. zwrotu opłaty za odbyte szkolenia
  5. mobbingu i dyskryminacji
  6. zwolnienia ze służby

Poradniki prawne dla służb mundurowych: