PRAWO SPADKOWE

 W Kancelarii można zlecić reprezentację w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz zasięgnąć porady prawnej.

 Reprezentacja przed sądem obejmuje przede wszystkim przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, reprezentację na rozprawach, monitorowanie sprawy oraz w razie potrzeby prowadzenie negocjacji procesowych.

 Porady prawne z zakresu prawa spadkowego najczęściej udzielane są na spotkaniach (czas trwania zwykle do godziny czasu). Obejmują analizę przedstawionego problemu, prezentację podstawowych zasad prawa spadkowego oraz w razie potrzeby linii orzecznictwa i poglądów doktryny prawniczej. W miarę możliwości proponowane jest także najkorzystniejsze prawne rozwiązanie problemu.

 Dodatkowo Kancelaria oferuje swą pomoc w zapłacie podatku od spadków i darowizn. Pomoc prawna może okazać zwłaszcza dla osób zamieszkałych zagranicą, które nabyły spadek w Polsce i muszą w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zgłosić nabyty majątek do opodatkowania w urzędzie skarbowym w Polsce.

Z rodzajów spraw sądowych i usług związanych z prawem spadkowym można wymienić następujące:

 1. Sprawy sądowe rozstrzygane w trybie procesowym
  • zachowek,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • zobowiązanie do wykonania zapisu,
  • zobowiązanie do wykonania polecenia,
  • zmniejszenie zapisu lub polecenia,
  • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.

 2. Sprawy sądowe rozstrzygane w trybie nieprocesowym
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
  • stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego,
  • uzupełnienie stwierdzenia nabycia w spadku,
  • zmiana stwierdzenia nabycia w spadku,
  • dział spadku,
  • dział spadku razem z podziałem majątku wspólnego,
  • zabezpieczenie spadku,
  • spis inwentarza,
  • przyjęcie spadku wprost,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
  • odrzucenie spadku,
  • nakazanie złożenia testamentu,
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu,
  • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
  • zawiadomienie o testamencie ustnym,
  • zwolnienie wykonawcy testamentu,
  • kurator spadku.

 3. Porady prawne (przykłady)
  • pojęcie spadku,
  • długi spadkowe,
  • uprawnienia bliskich do mieszkania,
  • otwarcie i nabycie spadku,
  • tytuły prawne do spadku,
  • zdolność do dziedziczenia,
  • niegodność i przebaczenie,
  • dziedziczenie ustawowe,
  • uprawnienia dziadków,
  • uprawnienia małżonka,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • pojęcie testamentu,
  • zakaz testamentów wspólnych,
  • sposoby odwołania testamentu,
  • zdolność do sporządzenia i odwołania testamentu,
  • nieważny testament,
  • wykładnia testamentu,
  • testament zwykły,
  • testament notarialny,
  • testament allograficzny,
  • testament ustny,
  • testament podróżny,
  • testament wojskowy,
  • świadkowie testamentu,
  • powołanie spadkobiercy,
  • podstawienie,
  • przyrost,
  • zapis,
  • polecenie,
  • wykonawca testamentu,
  • zachowek,
  • wydziedziczenie,
  • przyjęcie i odrzucenie spadku,
  • transmisja,
  • uchylenie przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe,
  • dział spadku,
  • zrzeczenie się dziedziczenia,
  • zbycie spadku,
  • dziedziczenie gospodarstw rolnych.

 4. Podatek od spadków i darowizn
  • porady prawne z zakresu prawa podatkowego,
  • reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed urzędem skarbowym.

zobacz poradnik: