PRAWO AUTORSKIE


Kancelaria posiada doświadczenie praktyczne z zakresu prawa autorskiego. Z zakresu usług dotyczących tej dziedziny prawa można wymienić:

 1. Przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów:
  • umowy licencyjne i sublicencyjne
  • umowy o przeniesienie praw autorskich
  • umowy merchandisingu reklamowego
  • umowy wydawnicze,
  • umowy o korzystanie z fotografii,
  • umowy o korzystanie z filmu,
  • umowy na korzystanie z programu komputerowego,
  • umowy o retransmisję,
  • umowy o usługi kompozytorskie,
  • umowy o dzieło.

 2. Reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa autorskiego np.:
  • sprawy o zaniechanie działania zagrażającego prawom autorskim osobistym,
  • sprawy o usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa osobistego,
  • sprawy o złożenie oświadczenia publicznego,
  • sprawy o zadośćuczynienie za naruszenie autorskiego prawa osobistego,
  • sprawy o zapłatę na cel społeczny
  • sprawy o zaniechanie naruszeń autorskich praw majątkowych
  • sprawy o usunięcie skutków naruszenia autorskiego prawa majątkowego,
  • sprawy o naprawienie szkody (zapłatę odszkodowania) wyrządzonej naruszeniem autorskich praw majątkowych,
  • sprawy o wydanie korzyści uzyskanych z naruszenia autorskich praw majątkowych,
  • sprawy o złożenie w prasie oświadczenia,
  • sprawy o zapłatę sumy pieniężnej,
  • sprawy o wydanie postanowień tymczasowych w ciągu 3 dni.
  • sprawy o ochronę wizerunku,
  • sprawy o ochronę korespondencji,

zobacz poradnik: