POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniu egzekucyjnym (komorniczym) w następującym zakresie:

 • nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu,
 • wydanie europejskiego zaświadczenia tytułu egzekucyjnego określone w przepisach rozporządzenia (WE) nr 805/2004,
 • stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty określone w przepisach rozporządzenia nr 1896/2006,
 • zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawach drobnych roszczeń określone w przepisach rozporządzenia nr 861/2007
 • zaświadczenia dotyczące orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach cywilnych i handlowych objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012
 • wyciągi z orzeczeń, ugód i innych tytułów egzekucyjnych w sprawach alimentacyjnych objęte zakresem zastosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009
 • zaświadczenia dotyczące orzeczeń obejmujących środki ochrony w sprawach cywilnych w zakresie zastosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 606/2013
 • skargi na czynności komornika
 • wnioski o wszczęcie egzekucji
 • zawieszenie postępowania egzekucyjnego
 • umorzenie postępowania egzekucyjnego
 • ograniczenie egzekucji,
 • powództwa przeciwegzekucyjne (opozycyjne)
 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja z rachunków bankowych,
 • egzekucja z wierzytelności,
 • egzekucja z praw majątkowych,
 • wyjawienie majątku
 • egzekucja z nieruchomości
 • sprawy o przybicie i przysądzenie własności nieruchomości,
 • egzekucja świadczeń niepieniężnych,
 • eksmisja, wydanie nieruchomości,
 • zarząd przymusowy,
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego,
 • egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej,
 • egzekucja świadczeń alimentacyjnych.