Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. W zasadzie regulacje prawa cywilnego dotyczą wszystkich dziedzin życia społecznego.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego. Z bogatej oferty usług należy wymienić:

 • porady prawne
 • pisemne opinie i analizy prawne
 • przygotowanie projektu umów i statutów
 • uczestnictwo w negocjacjach pisemnych i na spotkaniach
 • reprezentacja klientów w sporach sądowych.

Przykładowe rodzaje umów z Kodeksu Cywilnego:

 • sprzedaż
 • zamiana
 • dostawa
 • kontraktacja
 • umowa o dzieło
 • umowa o roboty budowlane
 • najem
 • dzierżawa
 • leasing
 • użyczenie
 • pożyczka
 • umowa rachunku bankowego
 • zlecenie
 • umowa agencyjna
 • umowa komisu
 • umowa spedycji
 • umowa przewozu
 • umowa ubezpieczenia
 • umowa przechowania
 • umowy hotelarskie
 • umowa składu
 • umowa spółki
 • darowizna
 • poręczenie
 • renta
 • dożywocie
 • ugoda
 • przyrzeczenie publiczne
 • przekaz
 • umowa przekazania nieruchomości