ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

 Kancelaria świadczy usługi prawne związane ze służbą żołnierzy zawodowych:

 1. odwołania od:
  1. orzeczeń Rejonowych Wojskowych Komisji Lekarskich
  2. decyzji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
  3. decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego
  4. opinii służbowych
  5. decyzji dotyczących nieprzedłużenia kontraktu
 2. skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego
 3. obrona w postępowaniach dyscyplinarnych
 4. obrona w sprawach karnych:
  1. na etapie postępowania przygotowawczego, prowadzonych przez Żandarmerię Wojskową i Prokuratury Wojskowe
  2. na etapie postępowania sądowego przed Wojskowymi Sądami Garnizonowymi i Wojskowymi Sądami Okręgowymi
 5. reprezentacja w sporach dotyczących:
  1. wynagrodzenia i dodatków
  2. godzin nadliczbowych
  3. dodatków służbowych
  4. zwrotu opłaty za odbyte szkolenia
  5. mobbingu i dyskryminacji

zobacz poradnik: