POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE

Kancelaria zapewnia reprezentację w postępowaniu zabezpieczającym w następującym zakresie:

  • wniosek o ustanowienie zabezpieczenia
  • wniosek o zmianę zabepieczenia
  • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
  • wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej
  • zakaz zbywania przedmiotów lub praw objętych postępowaniem
  • wydaniu małżonkowi, opuszczającemu mieszkanie zajmowane wspólnie przez małżonków, potrzebnych mu przedmiotów
  • zawiesić postępowanie egzekucyjne lub inne postępowanie zmierzające do wykonania orzeczenia,
  • kontakty z dziećmi,
  • uchylenie zabezpieczenia,
  • wydanie postanowienia stwierdzającego upadek zabezpieczenia.