W ramach pomocy prawnej z zakresu prawa kanonicznego możemy pomóc Państwu w następujących czynnościach:

 • konsultacja sprawy czy istnieją podstawy do stwierdzenia nieważności małżeństwa kanonicznego, ustalenie najmocniejszych do udowodnienia przyczyn - tytułów nieważność, ustalenie właściwego sądu diecezjalnego
 • sporządzenie skargi powodowej ( pozwu ) na rzecz strony powodowej do sądu kościelnego, zaskarżającej ważność małżeństwa, zawierającej obszerną argumentację na rzecz nieważności
 • pomoc prawna mająca na celu udowodnienie, że małżeństwo zostało ważnie zwarte i nadal obowiązuje
 • przygotowanie pisma odpowiedzi na skargę powodową na rzecz strony pozwanej mogącego zawierać poparcie stanowiska strony powodowej lub stanowisko przeciwne
 • sporządzenie pisma po publikacji akt zawierającego wszystkie fakty i dowody w procesie, jakie zostały przedstawione w procesie i świadczą na rzecz nieważności
 • redagowanie pism wniosków zgłaszających przeprowadzanie dowodu w sprawie o nieważność małżeństwa
 • sporządzanie pisma zawierającego kontrargumenty na uwagi obrońcy węzła małżeńskiego, który w każdym procesie o nieważność, z urzędu przedkłada sędziom przed wyrokiem wszystkie dowody i fakty za ważnością małżeństwa
 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa kanonicznego na każdym etapie postępowania o nieważność małżeństwa
 • udzielanie porad prawnych lub redagowanie pism z innych dziedzin prawa w związku z postępowaniem o nieważność np.: spraw dotyczących prawa rodzinnego ( np. alimentów ) lub cywilnego ( np.: podziału majątku, spadku )
 • kompleksowa reprezentacja klienta w charakterze adwokata lub pełnomocnika przed sądem kościelnym, od początku do końca procesu o nieważność
 • pomoc prawna w zakresie zniesienia klauzuli zakazującej zwarcia małżeństwa kanonicznego, zawartej w orzeczeniu stwierdzającym nieważność małżeństwa
 • sporządzanie apelacji do sądu kościelnego II instancji
 • sporządzanie apelacji do Roty Rzymskiej
 • przygotowanie pisma w postępowaniu apelacyjnym o wyznaczanie przez Sygnaturę Apostolską sądu III instancji na terenie Polski
 • sporządzanie skargi powodowej oraz innych pism do zagranicznych sądów kościelnych
 • pomoc w zakresie uzyskania dyspens do zawarcia małżeństwa kościelnego z niekatolikiem, ateistą
 • pomoc w zakresie innych spraw dotyczących prawa wyznaniowego, kanonicznego

Informacja: Postępowanie o stwierdzanie nieważność małżeństwa kanonicznego nazywane jest niepoprawnie procesem o "rozwód kościelny" lub procesem o "unieważnienie małżeństwa kościelnego". Nazwy te są niewłaściwe, ale bardziej popularne niż termin proces o nieważność małżeństwa kościelnego. W związku tym informujemy, że wszystkie wyżej wymienione terminy dotyczą tego samego postępowania. Terminem właściwym jest postępowanie o stwierdzanie nieważność małżeństwa kanonicznego. Natomiast postępowanie dispensa da matrimonio rato e non consumato, które też jest mylone dość często z regularnym procesem o nieważność, jest postępowaniem odmiennym, które polega na uzyskaniu dyspensy od małżeństwa ważnie zawartego, lecz niedopełnionego.

FAQ:

Czy zdrada jest podstawą nieważności małżeństwa?

Zdrada nie jest samodzielnym tytułem nieważności, ale może być dowodem m.in. wykluczenia wierności lub też niezdolności psychicznej do dochowania wierności, które stanowią podstawę prawną nieważności.

Jakie są koszty procesu o nieważność małżeństwa?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Koszty mogą być bardzo różne, w zależności od wielu czynników. W niektórych sytuacjach Klient może potrzebować jedynie konsultacji, porady prawnej lub sporządzenia pisma prawniczego. W takich okoliczność naturalnie koszty są o wiele niższe, niż przy pełnej reprezentacji w procesie. Najważniejsze są potrzeby Klientów, dlatego Kancelaria dostosowując się do nich ustala koszty indywidualnie.

Gdzie znajdują się sądy kościelne?

Procesy o stwierdzanie nieważności małżeństwa kościelnego są przeprowadzane w sądach kościelnych. Sądy kościelne znajdują się w następujących miastach: Warszawa ( Sąd Metropolitalny Warszawski jest również sądem kościelnym I instancji dla Diecezji Warszawsko - Praskiej ), Płock / Białystok, Drohiczyn, Łomża / Częstochowa, Radom, Sosnowiec / Gdańsk, Peplin, Toruń / Gniezno, Włocławek, Bydgoszcz / Katowice, Opole, Gliwice / Kraków, Kielce, Tarnów / Lublin, Sandomierz, Siedlce / Łódź, Łowicz / Poznań, Kalisz / Przemyśl, Rzeszów, Zamość / Szczecin, Koszalin, Gorzów Wielkopolski / Wrocław, Legnica, Świdnica /Olsztyn, Elbląg, Ełk.

Jaka jest prawidłowa nazwa postępowań ustalających ważność małżeństwa w Kościele?

Poprawną nazwą dotyczącą - procesu o nieważność małżeństwa kanonicznego - jest nazwa użyta w tym zdaniu lub nazwa - proces o nieważność małżeństwa kościelnego. Nazwy rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego lub unieważnienie ślubu kościelnego są nieprawidłowe i mogę wprowadzać w błąd np.: stwierdzenie rozwód kościelny sugeruje, że przedmiotem badania Kościoła jest analiza, czy nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia związku, podczas gdy Kościół bada, czy małżeństwo było od samego początku ważne lub nieważne. W przypadku nieważności oznacza, że małżeństwo od samego początku było nieważne.

Czy osoba która zawarła ślub kościelny za granicą może przeprowadzić proces o nieważność w Polsce?

Miejsce zawarcia małżeństwa nie jest jedynie właściwym, w którym można przeprowadzić proces o nieważność. Miejscem właściwym, gdzie będzie można przeprowadzić proces będzie też miejsce zamieszkania strony powodowej lub pozwanej np.: strony zawarły ślub w Londynie, w Anglii. Jeden z małżonków obecnie zamieszkuje w Warszawie, w Polsce, drugi mieszka w Paryżu, we Francji. W tej sytuacji proces o nieważność będzie mógł być przeprowadzony nie tylko w sądzie kościelnym w Londynie, ale też w Warszawie lub w Paryżu. Strona powodowa będzie mogła w takiej sytuacji dokonać wyboru, czy chce procesu w Londynie ( ponieważ tam zostało zawarte małżeństwo ) czy też w Warszawie lub Paryżu ( ponieważ tam mieszkają strony powodowa i pozwana ).

Czy Kancelaria współpracuje z osobami zamieszkującymi za granicą?

Tak. Stale współpracujemy z klientami z zagranicy.

Czy pomoc prawnika jest potrzebna w procesach o nieważność?

Zgodnie z zasadą - ignorantia iuris nocet - oznaczającą, że nieznajomość prawa szkodzi, osoba biorąca udział w procesie, a nie znająca prawa, może nie wiedzieć jak skutecznie dowodzić sowich racji, jakie fakty są istotne dla sprawy. Tym samym nieznajomość prawa może spowodować, że fakty ważne dla sprawy, mogą zostać w procesie pominięte, mimo że obiektywnie dowodzą nieważności. Pierwszym zadaniem prawnika jest więc zwrócenie uwagi strony na te fakty, które są bardzo ważne dla sprawy i przemawiają za nieważnością.

Jak mogę rozpocząć współpracę z Kancelarią w sprawie procesu o nieważność małżeństwa kościelnego?

Kontakt:

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Piotr Stączek
ul. Wąwozowa 11 piętro 3
02-796 Warszawa
tel.: 22 499 33 22
tel. kom.: 609 409 864
faks: 22 448 09 97
email:
NIP: 899 126 81 49
NIP UE: PL 899 126 81 49
Regon: 015431122

DOJAZD

Siedziba Kancelarii znajduję się na ulicy Wąwozowej 11 w Warszawie w dzielnicy Ursynów, koło supermarketu Tesco i stacji Metro Kabaty

PORADNIK PRAWA KANONICZNEGO