PRAWO KARNE

Kancelaria prowadzi liczne procesy w sprawach karnych. Adwokaci i aplikanci adwokaccy specjalizujący się w prawie karnym starają się zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług. Usługi świadczone są dla wszystkich osób uczestniczących w postępowaniu karnym tj. oskarżonych, podejrzanych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych, powodów cywilnych i oskarżycieli prywatnych. Uzyskanie pomocy prawnej możliwe jest na wszystkich etapach postępowania karnego - od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie sądowe aż do postępowania wykonawczego. Forma współpracy zależna jest od potrzeb klienta. Wśród potrzeb klientów można wyróżnić:

 • Porady prawne (ustne bądź pisemne)
 • Przegląd i analizę akt spraw karnych
  • Uzyskanie dostępu do akt sprawy
  • Wykonanie fotokopii akt sprawy
  • Uzyskanie odpisów dokumentów z akt
 • Przygotowanie pism i wniosków procesowych
  • Wnioski dowodowe
  • Wnioski o umorzenie i warunkowe umorzenie postępowania
  • Dobrowolne poddanie się karze
  • Prywatny akt oskarżenia
  • Inne
 • Postępowanie odwoławcze
  • Zażalenia postanowień
  • Apelacje od wyroków
 • Reprezentacja przed policją, prokuraturą, sądem
  • Obrona w sprawach karnych
  • Reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych
 • Wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych

zobacz poradnik:zobacz poradnik: