POGOTOWIE ARESZTOWE

Kancelaria prowadzi Pogotowie Aresztowe, którego członkami są adwokaci i radcowie prawni, specjalizujący się w prawie karnym. Usługa ta dotyczy nagłych sytuacji, w których potrzebna jest jak najszybsza pomoc prawnika. W celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług, prowadzimy całodobową infolinię (tel.: +48 881 209 300). Po skontaktowaniu się z nami, prawnik postara się uzyskać informacje dotyczące zdarzenia oraz podjąć działanie adekwatne do danej sytuacji (telefonicznie uzgodnione z klientem). Usługi świadczymy na terenie Warszawy i okolic (w obszarze apelacji warszawskiej).

Sytuacje, w których niezwłoczna pomoc prawna może okazać się konieczna to w szczególności:

 1. udział w przedstawieniu zarzutów
 2. udział w przesłuchaniu w charakterze podejrzanego
 3. udział w przeszukaniu
 4. udział w posiedzeniu aresztowym
 5. widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
 6. sporządzenie zażalenia na czynności procesowe

Co z robić w sytuacji nagłej potrzeby pomocy prawnej (zatrzymanie, przeszukanie etc.)?

 1. Poinformuj osoby prowadzące czynność, że chcesz, by prowadzona była z udziałem adwokata lub radcy prawnego.
 2. Skontaktuj się z naszym Pogotowiem Aresztowym pod numerem +48 881 209 300. Jeśli nie masz takiej możliwości - poproś, by zrobiła to w Twoim imieniu zaufana osoba.
 3. Do przyjazdu adwokata lub rady prawnego nie odpowiadaj na żadne pytania osób prowadzących czynności - w szczególności nie składaj zeznań lub wyjaśnień.
 4. Jeśli uniemożliwiono udział Twojego obrońcy lub pełnomocnika w czynnościach, zażądaj odnotowania tego w protokole. Skontaktuj się z nami przy pierwszej okazji - zajmujemy się reprezentacją także w dalszych etapach postępowania.

1. Zatrzymanie:

Zatrzymania może dokonać Policja (również policja metra warszawskiego oraz portów lotniczych - Okęcie oraz Modlin), CBA, ABW, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa (w tym służba celna). Zatrzymany nie może kontaktować się z rodziną , przyjaciółmi etc., lecz ma prawo kontaktu (w tym bezpośredniego) z adwokatem i radcą prawnym. Prawnik jest w stanie skontaktować się z organem, który dokonał zatrzymania, ustalić jego podstawy oraz udzielić "wstępnej porady prawnej" (na przykład dotyczącej prawa do odmowy składania wyjaśnień). W razie potrzeby "dyżurny" prawnik przyjedzie do miejsca, gdzie znajduje się zatrzymany, porozmawia z klientem oraz weźmie udział w przesłuchaniu. Adwokat lub radca będzie czuwał nad przebiegiem przesłuchania, dopilnuje przestrzegania wszelkich praw zatrzymanego oraz naturalnie zmniejszy stres i poczucie przytłoczenia emocjonalnego zatrzymanego (które może prowadzić do przyznania się pomimo braku winy). Jeżeli prawnik stwierdzi naruszenie prawa podczas przesłuchania, na którym był obecny, może poświadczyć określone okoliczności. Często jedynym dowodem na przebieg przesłuchania jest protokół, słowo funkcjonariusza oraz słowo zatrzymanego - przy obecności prawnika zyskujemy zeznanie przedstawiciela zawodu zaufania publicznego.

Po przesłuchaniu lub rozmowie prawnik może także porozmawiać z rodziną zatrzymanego, zreferować sytuację i pomóc w podjęciu dalszych kroków.

2. Odebranie lub zatrzymanie rzeczy.

Co do zasady rzeczy stanowiące dowód w sprawie lub podlegające zajęciu powinny być wydane na żądanie sądu lub prokuratora. W sprawach niecierpiących zwłoki zażądać wydania może także Policja. Jeżeli właściciel/posiadacz nie odda danej rzeczy dobrowolnie, Policja może odebrać ją siłą. W tym przypadku najczęściej jeszcze nie wydano postanowienia nakazującego wydanie - funkcjonariusz Policji zazwyczaj przedstawi żądanie ustnie a następnie sporządzi z czynności protokół (choć nie zawsze). Jeżeli osoba uprawniona odmówi wydania funkcjonariusze mogą dokonać przeszukania zarówno tej osoby, jak i jej mieszkania. Takie zdarzenie z pewnością nie należy do komfortowych. W celu zabezpieczenia przestrzegania przez Policję praw właściciela/posiadacza rzeczy, wskazanym może być wezwanie prawnika. Będzie on czuwał nad poprawnością i legalnością czynności, pomoże zaplanować kolejne kroki, czy udzieli wskazówek dotyczących wniosku o sporządzenie i doręczenie postanowienia o zatwierdzeniu zatrzymania rzeczy. Prawnik udzieli także informacji dotyczącej możliwości zaskarżenia czynności oraz sposobów na odzyskanie danej rzeczy (o ile w danym przypadku będzie to możliwe). Podobnie jak przy zatrzymaniu może on pomóc opanować emocje (przytłoczenie) oraz stres, a także będzie cennym źródłem dowodowym w razie niepoprawnego przeprowadzenia odebrania rzeczy.

3. Przeszukanie mieszkania lub osoby

Przeszukanie pomieszczenia (na przykład mieszkania) przeprowadza się zazwyczaj na żądanie sądu, o czym osoba zainteresowana informowana jest z wyprzedzeniem. Jednakże w sytuacjach niecierpiących zwłoki może dokonać go także Policja na podstawie nakazu kierownika jednostki. W takim przypadku mieszkańcy nie zostają z reguły poinformowani wcześniej. Dodatkowo przeszukanie może odbyć się także w godzinach nocnych, tj. od 22 do 6 rano.

Odpowiednio szybka reakcja prawna może pomóc w ograniczeniu strat, wyjaśnieniu nieporozumień oraz usprawnieniu czynności. Prawnik ustali, czy funkcjonariusze rzeczywiście zostali odpowiednio umocowani do przeprowadzenia czynności (zgodny z prawem nakaz kierownika). Co więcej będzie on czuwał nad przestrzeganiem praw osób zaangażowanych w przeszukanie, zagwarantuje jego poprawność a co więcej doradzi dalsze kroki prawne.

Prawnicy mogą dojechać do sądów, prokuratur, komisariatów czy lotnisk na wskazanym terenie. Czas dojazdu zależny jest od odległości miejsca docelowego od centrum Warszawy.

Na przedstawionym obszarze znajdują się:

SĄDY:

 • Sąd Apelacyjny w Warszawie
 • Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
 • Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ.
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie,
 • Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.
 • Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim
 • Sąd Rejonowy w Pruszkowie
 • Sąd Rejonowy w Piasecznie,
 • Sąd Rejonowy w Legionowie,
 • Sąd Rejonowy w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • Sąd Rejonowy w Otwocku,
 • Sąd Rejonowy w Wołominie,

PROKURATURY:

 • Prokuratura Regionalna w Warszawie
 • Prokuratura Okręgowa w Warszawie
 • Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Północ w Warszawie
 • Prokuratura Rejonowa w Legionowie
 • Prokuratura Rejonowa w Nowym Dworze Mazowieckim
 • Prokuratura Rejonowa w Otwocku
 • Prokuratura Rejonowa w Wołominie
 • Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie
 • Prokuratura Rejonowa w Piasecznie
 • Prokuratura Rejonowa w Grodzisku Mazowieckim

PORTY LOTNICZE:

 • Port lotniczy Chopina w Warszawie
 • Port lotniczy Warszawa-Modlin