Adwokat Michał Mróz

Adwokat Michał Mróz, prawnik z ponad 8 - letnim doświadczeniem, dołączył do zespołu Kancelarii w 2022 roku. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

Prawo studiował na Uniwersytecie Szczecińskim. Jeszcze w trakcie studiów i po ich ukończeniu zdobywał pierwsze doświadczenia zawodowe związane z obrotem prawnym, będąc zatrudnionym w jednej ze szczecińskich kancelarii komorniczych, potem wykonując zawód asystenta sędziego w wydziale rodzinnym Sądu Okręgowego w Szczecinie oraz gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie. Aplikację adwokacką odbywał w Szczecińskiej Izbie Adwokackiej.

Współpracował z kancelarią adwokacką adw. Natalii Majchrzak, kancelarią adw. Roberta Majchrzaka oraz z innymi adwokatami należącymi do Szczecińskiej Izby Adwokackiej w obszarze spraw sądowych i administracyjnych, biorąc udział w czynnościach procesowych oraz sporządzając zlecone pisma procesowe, analizy i opinie prawne.

Adwokat Michał Mróz specjalizuje się w obszarze spraw sądowych cywilnych (w tym z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego), gospodarczych oraz karnych, nadto w swojej praktyce zajmuje się prowadzeniem spraw gospodarczych z zakresu prawa upadłościowego i spraw rejestrowych. Brał udział w postępowaniach sądowych i administracyjnych, sporządzał pisma procesowe, środki odwoławcze. Zawsze stara się znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie dla klientów Kancelarii.

Posługuje się biegle językiem angielskim, świadcząc pomoc prawną również w tym języku.

Adwokat Michał Mróz