Adwokat Piotr Modzelewski

Piotr Modzelewski dołączył do zespołu kancelarii w kwietniu 2011 r. W 2013 r. obronił pracę magisterską za zakresu materialnego prawa karnego pod kierunkiem doktora Piotra Kładocznego i ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od lipca 2017 r. jest adwokatem w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W sprawach z zakresu prawa pracy reprezentował klientów (pracodawców, pracowników, związki zawodowe) w toku negocjacji oraz w sporach sądowych. Ma doświadczenie w występowaniu w sprawach karnych, zarówno w charakterze obrońcy jak i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego. W sprawach cywilnych i rodzinnych występował przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Od marca 2012 r. przez rok pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA. Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, stowarzyszenia zajmującego się działalnością naukową oraz popularyzacją wiedzy z zakresu prawa i nauk sądowych. W ramach jego działalności prowadził liczne szkolenia dotyczące bezpieczeństwa osobistego adresowane dla młodzieży oraz seniorów, a także koordynował działalność studenckiej poradni prawnej dla osób najuboższych.

Wielokrotnie występował w charakterze prelegenta na licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych. Był także organizatorem dwóch części konferencji "Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: nadzieje, obawy, możliwości" oraz konferencji "Licencja na bezpieczeństwo".

Głównym przedmiotem jego zainteresowania jest prawo procesowe. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa pracy, prawa karnego, a także szeroko rozumianego prawa cywilnego (także gospodarczego) i rodzinnego oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

tel. +48 881 209 300

email:

Adwokat Piotr Modzelewski