Katarzyna Magnuszewska


Absolwentka wydziału prawa kanonicznego UKSW i autorka wielu publikacji o tematyce nieważności małżeństw dla takich magazynów jak np. Pokój Adwokacki, Tygodnik Powszechny, Angora, Gazeta Wyborcza czy internetowy portal onet.pl. Adwokat Kościelny ad casum Metropolitalnego Sądu Krakowskiego i wieloletni pracownik Metropolitalnego Sądu Warszawskiego. Specjalistka od prawa małżeńskiego i procesów kościelnych o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Praca sądowa skłoniła ją do założenia bloga kanonicznego poradykanoniczne.pl, którego rozwija do dziś. Pasja, którą wkłada w poszerzanie horyzontów pozwala jej na organizowanie różnych spotkań, np. ze studentami, które odbyło się 12 grudnia 2018 r. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Czynnie uczestniczy w social mediach, poprzez które dociera do szerszego grona odbiorców tworząc swój fanpage i grupę na fb.

Studia doktoranckie ukończyła na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W działalności naukowej, jak i zawodowej koncentruje się na zagadnieniach prawnych dotykających małżeństwa sakramentalnego, a zwłaszcza jego nieważności. Jest jedną z pierwszych osób świeckich, które zostały przyjęte do Warszawskiego Sądu Metropolitalnego, w którym zdobyła niezbędne umiejętności praktyczne, przydatne przy reprezentacji osób ubiegających się o stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa.

prawnik