Prawo jest dziedziną niezmiernie skomplikowaną, w której nie wolno zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość sama się obroni. W przypadku problemu natury prawnej należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, aby w pełni wykorzystać możliwości obrony swoich praw, zanim nie będzie na to za późno np. z powodów formalnych.

Od momentu założenia Kancelarii w 2003 r. jej głównym celem jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.  Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i do osób prawnych. Zespół prawników Kancelarii ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych

POGOTOWIE ARESZTOWE

POGOTOWIE ARESZTOWE

Kancelaria prowadzi Pogotowie Aresztowe, którego członkami są adwokaci i radcowie prawni, specjalizujący się w prawie karnym. Usługa ta dotyczy nagłych sytuacji, w których potrzebna jest jak najszybsza pomoc prawnika (nagłe zatrzymanie, przesłuchanie, przeszukanie itp.). W celu zapewnienia możliwie najwyższej jakości usług, prowadzimy całodobową infolinię Po skontaktowaniu się z nami, prawnik postara się uzyskać informacje dotyczące zdarzenia oraz (w zależności od sytuacji i potrzeby) uda się na miejscei spotka się z zatrzymanym lub będzie uczestniczył w przesłuchaniu.

tel.: +48 881 209 300

Polskie obywatelstwo

OBYWATELSTWO POLSKIE

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw z zakresu obywatelstwa polskiego. W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy o poświadczenie obywatelstwa polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego.

prawo pracy

PRAWO PRACY

W sprawach z zakresu prawa pracy reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Występujemy m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie, o nadgodziny, o sprostowanie świadectwa pracy o mobbing i dyskryminację. Tworzymy i opiniujemy regulaminy pracy i wynagradzania, a także kontrakty menedżerskie.

sprawy majątkowe

PRAWO CYWILNE

Duża część procesów dotyczy spraw z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Przykładowo należy wymienić tu sprawy o władzę rodzicielską, o kontakty, o alimenty, o rozwód, o separację, o podział majątku wspólnego, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o zapłatę z tytułu niewykonania umów, o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych itp.

sprawy karne

PRAWO KARNE

Inną dziedziną prawa, w której najczęściej dotyka praktyka Kancelarii jest prawo karne. Ze spraw karnych należy wymienić przede wszystkim obronę we wszelkich rodzajach spraw karnych w tym karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przestępstwem, o list żelazny, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

sprawy sądowe

PROCESY SĄDOWE

Kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu procesów sądowych w wielu dziedzinach prawa. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w całej Polsce. Występujemy w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy.

PRAWO GOSPODARCZE

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa gospodarczego. Udzielamy porad prawnych, prowadzimy negocjacje, przygotowujemy umowy i opinie prawnych. Oferujemy kompleksową obsługę przy zakładaniu spółek. Oferujemy reprezentację procesową w sądach gospodarczych. Należy tu oczywiście wymienić postępowanie nakazowe, ale również wszelkie sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, sprawy o nieuczciwą konkurencję, sprawy z tytułu odpowiedzialności członków zarządu. Współpracujemy stale z doświadczonym doradcą podatkowym.

legalizacja pobytu

CUDZOZIEMCY

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług związany z legalizacją pobytu cudzoziemców. Poczynając od zezwoleń na pobyt i pracę, poprzez uzyskanie statutu uchodźcy, a kończąc na sprawach związanych ze ślubem z cudzoziemcem. Reprezentujemy naszych klientów przed Wojewodami, Strażą Graniczną, Szefem Urzędu do spraw Cudzoziemców oraz Sądami Administracyjnymi.

pomoc prawna

INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI: