Aktualności

W związku z wynikiem przeprowadzonego 23 czerwca 2016 roku referendum w sprawie dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej (potocznie Brexitem) pojawia się wiele pytań o sytuację prawną obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Na mocy art. 20 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiejjest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Jeśli Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej rzeczywiście opuści Unię Europejską, jego obywatele utracą status obywateli Unii Europejskiej. Czy dotknie to wszystkich obywateli Zjednoczonego Królestwa? Ci spośród nich, którzy mają polskich przodków, mogą skorzystać z procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego, jeśli ich przodkowie z różnych względów go nie utracili. Przez potwierdzenie obywatelstwa polskiego osoby te nabędą również akcesoryjne wobec niego obywatelstwo Unii Europejskiej.

Jeśli zastanawiasz się, czy posiadasz polskie obywatelstwo i chciałbyś skorzystać z procedury potwierdzenia obywatelstwa polskiego, możemy rozwiać Twoje wątpliwości.Wstępna analizasprawy jest bezpłatna.


Prawo jest dziedziną niezmiernie skomplikowaną, w której nie wolno zdać się na przekonanie, że sprawiedliwość sama się obroni. W przypadku problemu natury prawnej należy niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, aby w pełni wykorzystać możliwości obrony swoich praw, zanim nie będzie na to za późno np. z powodów formalnych.

Od momentu założenia Kancelarii w 2003 r. jej głównym celem jest świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.  Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do osób fizycznych, jak i do osób prawnych. Zespół prawników Kancelarii ma bogate doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach sądowych

sprawy sądowe

PROCESY SĄDOWE

Kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu procesów sądowych w wielu dziedzinach prawa. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w całej Polsce. Występujemy w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy.

Polskie obywatelstwo

OBYWATELSTWO POLSKIE

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw z zakresu obywatelstwa polskiego. W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy o poświadczenie obywatelstwa polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego.

prawo pracy

PRAWO PRACY

W sprawach z zakresu prawa pracy reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Występujemy m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie, o nadgodziny, o sprostowanie świadectwa pracy o mobbing i dyskryminację. Tworzymy i opiniujemy regulaminy pracy i wynagradzania, a także kontrakty menedżerskie.

sprawy majątkowe

PRAWO CYWILNE

Duża część procesów dotyczy spraw z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Przykładowo należy wymienić tu sprawy o władzę rodzicielską, o kontakty, o alimenty, o rozwód, o separację, o podział majątku wspólnego, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o zapłatę z tytułu niewykonania umów, o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych itp.

sprawy karne

PRAWO KARNE

Inną dziedziną prawa, w której najczęściej dotyka praktyka Kancelarii jest prawo karne. Ze spraw karnych należy wymienić przede wszystkim obronę we wszelkich rodzajach spraw karnych w tym karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przestępstwem, o list żelazny, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

pomoc prawna

INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

procesy gospodarcze

PROCESY GOSPODARCZE

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w procesach z zakresu prawa gospodarczego. Należy tu wymienić postępowanie nakazowe, ale również wszelkie sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, sprawy o nieuczciwą konkurencję, sprawy z tytułu odpowiedzialności członków zarządu.

doradztwo gospodarcze

DORADZTWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa gospodarczego. Udzielamy porad prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Oferujemy kompleksową obsługę przy zakładaniu spółek. Ponadto można zlecić prowadzenie negocjacji, przygotowanie opinii prawnych, analizę umowy, tworzenie projekty umów i statutów. Współpracujemy stale z doświadczonym doradcą podatkowym. Istnieje możliwość powierzenia Kancelarii stałej obsługi prawnej firmy.