Prawo jest dziedziną skomplikowaną. W wielu sporach natury prawnej nie wystarczy słuszna racja, by dojść sprawiedliwości. Równie istotne są kwestie formalne i proceduralne.

W razie problemu należy zatem niezwłocznie szukać profesjonalnej pomocy, aby w pełni wykorzystać możliwość obrony swoich praw zanim będzie na to za późno.

sprawy sądowe

PROCESY SĄDOWE

Kancelaria wyspecjalizowała się w prowadzeniu procesów sądowych w wielu dziedzinach prawa. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami w całej Polsce. Występujemy w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, administracyjnych i z zakresu prawa pracy.

Polskie obywatelstwo

OBYWATELSTWO POLSKIE

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie spraw z zakresu obywatelstwa polskiego. W szczególności Kancelaria prowadzi sprawy o poświadczenie obywatelstwa polskiego, nadanie obywatelstwa polskiego, zrzeczenie się obywatelstwa polskiego oraz przywrócenie obywatelstwa polskiego.

prawo pracy

PRAWO PRACY

W sprawach z zakresu prawa pracy reprezentujemy zarówno pracowników jak i pracodawców. Występujemy m.in. w sprawach o przywrócenie do pracy, o odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie, o nadgodziny, o sprostowanie świadectwa pracy o mobbing i dyskryminację. Tworzymy i opiniujemy regulaminy pracy i wynagradzania, a także kontrakty menedżerskie.

sprawy majątkowe

PRAWO CYWILNE

Duża część procesów dotyczy spraw z szeroko rozumianego prawa cywilnego. Przykładowo należy wymienić tu sprawy o władzę rodzicielską, o kontakty, o alimenty, o rozwód, o separację, o podział majątku wspólnego, o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek, o zapłatę z tytułu niewykonania umów, o odszkodowania, o ochronę dóbr osobistych itp.

sprawy karne

PRAWO KARNE

Inną dziedziną prawa, w której najczęściej dotyka praktyka Kancelarii jest prawo karne. Ze spraw karnych należy wymienić przede wszystkim obronę we wszelkich rodzajach spraw karnych w tym karno-skarbowych i w sprawach o wykroczenia. Reprezentujemy także naszych klientów w sprawach o odszkodowanie za szkodę spowodowaną przestępstwem, o list żelazny, o odszkodowanie za niesłuszne skazanie.

pomoc prawna

INNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI:

procesy gospodarcze

PROCESY GOSPODARCZE

Kancelaria reprezentuje swoich klientów w procesach z zakresu prawa gospodarczego. Należy tu wymienić postępowanie nakazowe, ale również wszelkie sprawy o zapłatę, o odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy, sprawy o nieuczciwą konkurencję, sprawy z tytułu odpowiedzialności członków zarządu.

doradztwo gospodarcze

DORADZTWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa gospodarczego. Udzielamy porad prawnych dotyczących działalności gospodarczej. Oferujemy kompleksową obsługę przy zakładaniu spółek. Ponadto można zlecić prowadzenie negocjacji, przygotowanie opinii prawnych, analizę umowy, tworzenie projekty umów i statutów. Współpracujemy stale z doświadczonym doradcą podatkowym. Istnieje możliwość powierzenia Kancelarii stałej obsługi prawnej firmy.