prawo Kancelaria Adwokacka w Warszawie
Kancelaria
Obsługa firm
Klienci indywidualni
Cennik
Zespół Kancelarii
Doświadczenie
Kariera
Porada online
Kontakt, rachunek bankowy
Kancelaria Adwokacka adwokat porady prawne
  Siedziba Kancelarii   Adwokat Piotr Stączek  

Gmach Sądu Najwyższego

 
English version Attorney
Adres Kancelarii

  Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Piotr Stączek

  ul. Wąwozowa 11
  02-796 Warszawa

  tel.: 22 499 33 22
  tel. kom.: 609 409 864
  faks: 22 448 09 97

  email: 

uprawnienia

Adwokat Piotr Stączek jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.
 więcej


PRAWO O OCHRONIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Kancelaria posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa o ochronie zdrowia psychicznego. W Kancelarii można zasięgnąć porady prawnej, zamówić napisanie wniosku do sądu, jak również zlecić prowadzenie całej sprawy sądowej, w tym składanie środków odwoławczych od orzeczeń sądu. Możliwe jest też uzyskanie pomocy prawnej w zakresie dostępu do dokumentacji medycznej jak i rozmów z lekarzami. Z rodzajów spraw należałoby wymienić:

1. Sprawy związane z przyjęciem do szpitala psychiatrycznego 

 • wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby małoletniej powyżej 16 roku życia zdolnej na wyrażenie zgody na przyjęcie do takiego szpitala,
 • wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zdolnej na wyrażenie zgody na przyjęcie do takiego szpitala,
 • wniosek o wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby niezdolnej na wyrażenie zgody na przyjęcie do takiego szpitala,
 • wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez zgody na przyjęcie do takiego szpitala,
 • wniosek o stwierdzenie zasadności przyjęcia do szpitala psychiatrycznego osoby zagrażającej bezpośrednio swojemu życiu lub zdrowiu albo życiu i zdrowiu innych osób,

2. Sprawy związane z wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego 

 • wniosek o nakazanie wypisania ze szpitala psychiatrycznego,

3. Sprawy z przyjęciem domu pomocy społecznej 

 • wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie bez jej zgody,
 • wniosek o przyjęcie do domu pomocy społecznej osoby uposledzonej bez jej zgody,
 • wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej osoby niezdolnej do wyrażenia na to zgody,

4. Sprawy związane z opuszczeniem domu pomocy społecznej 

 • wniosek o zmianę orzeczenia o przyjęciu do domu pomocy społecznej,

5. Inne sprawy.

 • wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym.
Copyright: © 2003-2010 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne