POMOC Z ZAKRESU PRAWA KANONICZNEGO

Pomoc z zakresu prawa kanonicznego dotyczy przede wszystkim procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, niepoprawnie nazywanego procesem o rozwód kościelny. Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa kanonicznego, jest postępowaniem bardzo skomplikowanym, znacznie różniącym się od procesu o rozwód cywilny. Praktyka pokazuje, ze osoby próbujące uczestniczyć w takim procesie samodzielnie, często nie uzyskują korzystnego dla siebie rozstrzygnięcia. Nieznajomość prawa kanonicznego, często już na początku pozbawia takie osoby szans skutecznego dowodzenia swoich racji. Dlatego też w ramach kancelarii, pomoc z zakresu prawa kanonicznego zapewniają osoby specjalistycznie wykształcone i biegłe w prawie kanonicznym.

Kontakt w sprawie usług z zakresu prawa wyznaniowego
- prawnik Dominik Orzeł

tel.: 792 991 106

email: lub

FAQ:

Jakie są przyczyny nieważności małżeństwa kanonicznego?

Przyczyny powodujące nieważność małżeństwa kanonicznego dzielą się na przeszkody zrywające, wady zgody małżeńskiej oraz wady formy małżeńskiej. Są to inne podstawy prawne niż w przypadku podstaw prawnych rozwodu cywilnego. Są nimi: przeszkoda wieku / przeszkoda impotencji / przeszkoda zawartego wcześniej węzła małżeńskiego / przeszkoda innej religii / przeszkoda święceń / przeszkoda ślubów zakonnych / przeszkoda uprowadzenia / przeszkoda występku / przeszkoda pokrewieństwa / przeszkoda powinowactwa / przeszkoda przyzwoitości publicznej / przeszkoda adopcji - przysposobienia. Wadami zgody powodującymi nieważność małżeństwa są natomiast: choroba psychiczna / poważny brak rozeznania oceniającego / przyczyny psychiczne uniemożliwiające wywiązanie się z obowiązków małżeńskich / symulację - całkowita lub częściowe / błędy / podstęp / przymus i bojaźń / warunek / brak minimalnej wiedzy o małżeństwie.

Jakie są koszty procesu o nieważność małżeństwa?

Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Koszty mogą być bardzo różne, w zależności od wielu czynników. W niektórych sytuacjach Klient może potrzebować jedynie konsultacji, porady prawnej lub sporządzenia pisma prawniczego. W takich okoliczność naturalnie koszty są o wiele niższe, niż przy pełnej reprezentacji w procesie. Najważniejsze są potrzeby Klientów, dlatego Kancelaria dostosowując się do nich ustala koszty indywidualnie.

Gdzie znajdują się sądy kościelne?

Procesy o stwierdzanie nieważności małżeństwa kościelnego są przeprowadzane w sądach kościelnych. Sądy kościelne znajdują się w następujących miastach: Warszawa ( Sąd Metropolitalny Warszawski jest również sądem kościelnym I instancji dla Diecezji Warszawsko - Praskiej ), Płock / Białystok, Drohiczyn, Łomża / Częstochowa, Radom, Sosnowiec / Gdańsk, Peplin, Toruń / Gniezno, Włocławek, Bydgoszcz / Katowice, Opole, Gliwice / Kraków, Kielce, Tarnów / Lublin, Sandomierz, Siedlce / Łódź, Łowicz / Poznań, Kalisz / Przemyśl, Rzeszów, Zamość / Szczecin, Koszalin, Gorzów Wielkopolski / Wrocław, Legnica, Świdnica /Olsztyn, Elbląg, Ełk.

Jaka jest prawidłowa nazwa postępowań ustalających ważność małżeństwa w Kościele?

Poprawną nazwą dotyczącą - procesu o nieważność małżeństwa kanonicznego - jest nazwa użyta w tym zdaniu lub nazwa - proces o nieważność małżeństwa kościelnego. Nazwy rozwód kościelny, unieważnienie małżeństwa kościelnego lub unieważnienie ślubu kościelnego są nieprawidłowe i mogę wprowadzać w błąd np.: stwierdzenie rozwód kościelny sugeruje, że przedmiotem badania Kościoła jest analiza, czy nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia związku, podczas gdy Kościół bada, czy małżeństwo było od samego początku ważne lub nieważne. W przypadku nieważności oznacza, że małżeństwo od samego początku było nieważne.

Czy zdrada jest podstawą nieważności małżeństwa?

Zdrada nie jest samodzielnym tytułem nieważności, ale może być dowodem m.in. wykluczenia wierności lub też niezdolności psychicznej do dochowania wierności, które stanowią podstawę prawną nieważności.

Czy osoba która zawarła ślub kościelny za granicą może przeprowadzić proces o nieważność w Polsce?

Miejsce zawarcia małżeństwa nie jest jedynie właściwym, w którym można przeprowadzić proces o nieważność. Miejscem właściwym, gdzie będzie można przeprowadzić proces będzie też miejsce zamieszkania strony powodowej lub pozwanej np.: strony zawarły ślub w Londynie, w Anglii. Jeden z małżonków obecnie zamieszkuje w Warszawie, w Polsce, drugi mieszka w Paryżu, we Francji. W tej sytuacji proces o nieważność będzie mógł być przeprowadzony nie tylko w sądzie kościelnym w Londynie, ale też w Warszawie lub w Paryżu. Strona powodowa będzie mogła w takiej sytuacji dokonać wyboru, czy chce procesu w Londynie ( ponieważ tam zostało zawarte małżeństwo ) czy też w Warszawie lub Paryżu ( ponieważ tam mieszkają strony powodowa i pozwana ).

Czy Kancelaria współpracuje z osobami zamieszkującymi za granicą?

Tak. Stale współpracujemy z klientami z zagranicy.

Czy pomoc prawnika jest potrzebna w procesach o nieważność?

Zgodnie z zasadą - ignorantia iuris nocet - oznaczającą, że nieznajomość prawa szkodzi, osoba biorąca udział w procesie, a nie znająca prawa, może nie wiedzieć jak skutecznie dowodzić sowich racji, jakie fakty są istotne dla sprawy. Tym samym nieznajomość prawa może spowodować, że fakty ważne dla sprawy, mogą zostać w procesie pominięte, mimo że obiektywnie dowodzą nieważności. Pierwszym zadaniem prawnika jest więc zwrócenie uwagi strony na te fakty, które są bardzo ważne dla sprawy i przemawiają za nieważnością.

Jak mogę rozpocząć współpracę z Kancelarią w sprawie procesu o nieważność małżeństwa kościelnego?

Wystarczy tylko zadzwonić do nas pod numer + 48 792 991 106 lub wysłać e - mail na adres: