prawo Kancelaria Adwokacka w Warszawie
Kancelaria
Obsługa firm
Klienci indywidualni
Cennik
Zespół Kancelarii
Doświadczenie
Kariera
Porada online
Kontakt, rachunek bankowy
Kancelaria Adwokacka adwokat porady prawne
  Siedziba Kancelarii   Adwokat Piotr Stączek  

Gmach Sądu Najwyższego

 
English version Attorney
Adres Kancelarii

  Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Piotr Stączek

  ul. Wąwozowa 11
  02-796 Warszawa

  tel.: 22 499 33 22
  tel. kom.: 609 409 864
  faks: 22 448 09 97

  email: 

uprawnienia

Adwokat Piotr Stączek jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.
 więcej


PRAWO SPADKOWE

 W Kancelaria można zlecić reprezentację w sprawach sądowych z zakresu prawa spadkowego oraz zasięgnąć porady prawnej.

 Reprezentacja przed sądem obejmuje przede wszystkim przygotowywanie pozwów, wniosków i innych pism procesowych, reprezentację na rozprawach, monitorowanie sprawy oraz w razie potrzeby prowadzenie negocjacji procesowych.

 Porady prawne z zakresu prawa spadkowego najczęściej udzielane są na spotkaniach (czas trwania zwykle do godziny czasu). Obejmują analizę przedstawionego problemu, prezentację podstawowych zasad prawa spadkowego oraz w razie potrzeby linii orzecznictwa i poglądów doktryny prawniczej. W miarę możliwości proponowane jest także najkorzystniejsze prawne rozwiązanie problemu.

 Dodatkowo Kancelaria oferuje swą pomoc w zapłacie podatku od spadków i darowizn. Pomoc prawna może okazać zwłaszcza dla osób zamieszkałych zagranicą, które nabyły spadek w Polsce i muszą w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku zgłosić nabyty majątek do opodatkowania w urzędzie skarbowym w Polsce.

Z rodzajów spraw sądowych i usług związanych z prawem spadkowym można wymienić następujące:

 1. Sprawy sądowe rozstrzygane w trybie procesowym
  • zachowek,
  • uznanie spadkobiercy za niegodnego,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • zobowiązanie do wykonania zapisu,
  • zobowiązanie do wykonania polecenia,
  • zmniejszenie zapisu lub polecenia,
  • wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.

 2. Sprawy sądowe rozstrzygane w trybie nieprocesowym
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy,
  • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu,
  • stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego,
  • uzupełnienie stwierdzenia nabycia w spadku,
  • zmiana stwierdzenia nabycia w spadku,
  • dział spadku,
  • dział spadku razem z podziałem majątku wspólnego,
  • zabezpieczenie spadku,
  • spis inwentarza,
  • przyjęcie spadku wprost,
  • przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza,
  • odrzucenie spadku,
  • nakazanie złożenia testamentu,
  • otwarcie i ogłoszenie testamentu,
  • wyjawienie przedmiotów spadkowych,
  • zawiadomienie o testamencie ustnym,
  • zwolnienie wykonawcy testamentu,
  • kurator spadku.

 3. Porady prawne (przykłady)
  • pojęcie spadku,
  • długi spadkowe,
  • uprawnienia bliskich do mieszkania,
  • otwarcie i nabycie spadku,
  • tytuły prawne do spadku,
  • zdolność do dziedziczenia,
  • niegodność i przebaczenie,
  • dziedziczenie ustawowe,
  • uprawnienia dziadków,
  • uprawnienia małżonka,
  • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
  • pojęcie testamentu,
  • zakaz testamentów wspólnych,
  • sposoby odwołania testamentu,
  • zdolność do sporządzenia i odwołania testamentu,
  • nieważny testament,
  • wykładnia testamentu,
  • testament zwykły,
  • testament notarialny,
  • testament allograficzny,
  • testament ustny,
  • testament podróżny,
  • testament wojskowy,
  • świadkowie testamentu,
  • powołanie spadkobiercy,
  • podstawienie,
  • przyrost,
  • zapis,
  • polecenie,
  • wykonawca testamentu,
  • zachowek,
  • wydziedziczenie,
  • przyjęcie i odrzucenie spadku,
  • transmisja,
  • uchylenie przyjęcia lub odrzucenia spadku,
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • odpowiedzialność za długi spadkowe,
  • dział spadku,
  • zrzeczenie się dziedziczenia,
  • zbycie spadku,
  • dziedziczenie gospodarstw rolnych.

 4. Podatek od spadków i darowizn
  • porady prawne z zakresu prawa podatkowego,
  • reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed urzędem skarbowym.

Prawo spadkowe - poradnik prawny

Copyright: © 2003-2010 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne