ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

 Kancelaria świadczy usługi prawne związane ze służbą żołnierzy zawodowych:

 • odwołania od odmowy powołania do służby wojskowej
 • spory o uposażenie i inne należności pieniężne
 • sprawy z zakresu naruszenia dyscypliny wojskowej
 • odwołania od decyzji lekarza orzecznika
 • sprawy o mobbing i dyskryminację
 • sprawy o zwrot wynagrodzenia za przebyte szkolenia
 • sprawy o zwrot kosztów zakwaterowania
 • sprawy związane z niewydaniem lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby
 • sprawy z zakresu emerytury i renty żołnierzy zawodowych
 • Sprawy dotyczące opiniowania służbowego.
 • Sprawy z części wojskowej kodeksu karnego i inne, prowadzone przez Żandarmerię Wojskową

zobacz poradnik: