ŻOŁNIERZE ZAWODOWI

 Kancelaria świadczy usługi prawne związane ze służbą żołnierzy zawodowych:

  • odwołania od odmowy powołania do służby wojskowej
  • spory o uposażenie i inne należności pieniężne
  • sprawy z zakresu naruszenia dyscypliny wojskowej
  • odwołania od decyzji lekarza orzecznika
  • sprawy o mobbing i dyskryminację
  • sprawy o zwrot wynagrodzenia za przebyte szkolenia
  • sprawy o zwrot kosztów zakwaterowania
  • sprawy związane z niewydaniem lub wydaniem niewłaściwego świadectwa służby
  • sprawy z zakresu emerytury i renty żołnierzy zawodowych

zobacz poradnik: