Skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Kancelaria przygotowuje skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Skargi mogą dotyczyć naruszenia prawa zagwarantowanego w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ratyfikowanej przez Polskę 19 stycznia 1993 r.

tekst dokumentu

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu


Strona internetowa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu: http://www.echr.coe.int/