Piotr Karasek

Piotr Karasek w 2018 zdał egzamin adwokacki. W czerwcu 2014 r. z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od października 2014 r. jest doktorantem w Katedrze Kryminalistyki Instytutu Prawa Karnego na tym samym wydziale. Laureat dorocznej nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego w konkursie im. prof. T. Hanauska na najlepszą pracę magisterską z dziedziny kryminalistyki. Wcześniej był aktywnie zaangażowany w udzielanie pomocy prawnej osobom potrzebującym w ramach działalności Fundacji Academia Iuris, a także w działalność Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA.

Jest autorem i współautorem publikacji naukowych z zakresu prawa karnego i kryminalistyki.

Jego zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z prawem i postępowaniem karnym, w szczególności w zakresie prawa dowodowego i kryminalistyki (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. dowodów cyfrowych i opinii biegłych sądowych). Zajmuje się również problematyką uzyskiwania obywatelstwa polskiego w ramach procedury administracyjnej, jak też sprawami z zakresu prawa cywilnego.

Piotr Karasek