Piotr Modzelewski

Piotr Modzelewski dołączył do zespołu kancelarii w kwietniu 2011 r. W 2013 r. obronił pracę magisterską pt. "Chuligański charakter przestępstwa jako okoliczność zaostrzająca odpowiedzialność karną" przygotowaną pod kierunkiem doktora Piotra Kładocznego i ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od stycznia 2014 r. odbywa aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

W roku akademickim 2011/2012 udzielał ponadto bezpłatnej pomocy prawnej osobom osadzonym w ramach Kliniki Prawa WPiA UW. W maju 2015 r. był organizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: nadzieje, obawy, możliwości".

Od marca 2012 r. przez rok pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA. Obecnie zajmuje stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, stowarzyszenia zajmującego się działalnością naukową oraz popularyzacją wiedzy z zakresu prawa i nauk sądowych.

Głównym przedmiotem jego zainteresowania są zagadnienia związane z prawem pracy. Zajmuje się także sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego, prawa karnego, prawa administracyjnego (w tym z zakresu obywatelstwa polskiego), a także prawa ubezpieczeń społecznych.

tel. +48 607 869 662

email:

Piotr Modzelewski