Adwokat Piotr Modzelewski

Piotr Modzelewski dołączył do zespołu kancelarii w kwietniu 2011 r. W 2013 r. obronił pracę magisterską za zakresu materialnego prawa karnego pod kierunkiem doktora Piotra Kładocznego i ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2017 r. zdał egzamin adwokacki.

Od marca 2012 r. przez rok pełnił funkcję prezesa Koła Naukowego Prawa Karnego TEMIDA. Obecnie zajmuje stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22, stowarzyszenia zajmującego się działalnością naukową oraz popularyzacją wiedzy z zakresu prawa i nauk sądowych. W ramach działalności naukowej występował w charakterze prelegenta na licznych ogólnopolskich konferencjach naukowych. Był także organizatorem dwóch części konferencji "Zawody prawnicze wobec reformy procedury karnej: nadzieje, obawy, możliwości" oraz konferencji "Licencja na bezpieczeństwo".

Głównym przedmiotem jego zainteresowania są zagadnienia związane z prawem pracy. Zajmuje się także sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego i gospodarczego, prawa karnego, prawa administracyjnego (w tym z zakresu obywatelstwa polskiego), a także prawa ubezpieczeń społecznych.

tel. +48 881 209 300

email:

Piotr Modzelewski