prawo Kancelaria Adwokacka w Warszawie
Kancelaria
Obsługa firm
Klienci indywidualni
Cennik
Zespół Kancelarii
Doświadczenie
Kariera
Porada online
Kontakt, rachunek bankowy
Kancelaria Adwokacka adwokat porady prawne
  Siedziba Kancelarii   Adwokat Piotr Stączek  

Gmach Sądu Najwyższego

 
English version Attorney
Adres Kancelarii

  Kancelaria Adwokacka
  Adwokat Piotr Stączek

  ul. Wąwozowa 11
  02-796 Warszawa

  tel.: 22 499 33 22
  tel. kom.: 609 409 864
  faks: 22 448 09 97

  email: 

uprawnienia

Adwokat Piotr Stączek jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.
 więcej


CENNIK

Staramy się, aby każdy Klient był zadowolony z naszych usług. W trosce o ich najwyższą jakość każdy problem gruntownie analizujemy przed przyjęciem sprawy do prowadzenia, oceniając szanse osiągnięcia wytyczonego celu. Wyniki analizy przedstawiamy Klientowi, z którym konsultujemy dalszą strategię działania.
W celu wzbogacenia wiedzy Klienta na temat ustawodawstwa związanego z danym problemem, mogą Państwo otrzymać tzw. materiały informacyjne, czyli przygotowany przez nas zbiór wybranych przepisów, który pozwala na samodzielne zapoznanie się z przepisami prawnymi w danej dziedzinie.
Dużą wagę przywiązujemy do tego, aby wszelkie ustalenia finansowe były jasne i nie stanowiły na żadnym etapie zaskoczenia. Dostosowując się do potrzeb Klientów możemy zaproponować różne warianty zajmowania się daną sprawą, stąd przykładowo czasem można zlecić prowadzenie całej sprawy, albo szukać pomocy adwokata tylko na pewnym etapie procesu lub przy przygotowaniu pisma procesowego.

  ZASADY ROZLICZEŃ
  PORADY PRAWNE
  PISMA PROCESOWE I UMOWY
  SPRAWY SĄDOWE
  NEGOCJACJE
 
SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU


ZASADY ROZLICZEŃ

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

 

Systemy rozliczeń

Stosowane są dwa główne systemy rozliczeń:

  • System wynagrodzenia zryczałtowanego

Wynagrodzenie określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia.

System ten jest stosowany w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

  • System rozliczeń godzinowych

Wysokość wynagrodzenia zależy od ilości czasu poświęconego wykonaniu zlecenia.

System ten jest stosowany głównie przy stałej obsłudze prawnej oraz gdy nie jest możliwe określenie z góry zakresu prac

 

Terminy płatności

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. Istnieje jednak możliwość rozłożenia go na raty.

 

Inne zasady

Kancelaria nie pobiera co do zasady tzw. premii za sukces (success fee). Nie są przyjmowane również sprawy do prowadzenia za tzw. „procent”, czyli bez opłaty wstępnej, gdy wynagrodzenie ma stanowić udział w zysku w przypadku wygrania sprawy.


PORADY PRAWNE

Koszt udzielenia standardowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry w zależności od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za udzielenie porady można uzyskać telefonicznie - (48 22) 499 33 22  lub 0 609 409 864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).

 


PISMA PROCESOWE I UMOWY

Koszt napisania standardowego pisma procesowego (np. pozwu lub apelacji) jest zwykle ustalany ryczałtowo z góry. Zależy on od stopnia skomplikowania sprawy oraz terminu w jakim pismo ma być przygotowane. Jeżeli do napisania pisma procesowego konieczna jest analiza akt sprawy w sądzie pobierana jest dodatkowa opłata za czynności wykonywane poza Kancelarią.

Wynagrodzenie za przygotowanie bądź analizę umowy ustalane jest indywidualnie, a zależy głównie stopnia szczegółowości umowy i terminu wykonania prac.

Aktualną informację o stawkach wynagrodzenia za przygotowanie projektu pisma procesowego lub umowy można uzyskać telefonicznie - (48 22) 499 33 22  lub 0 609 409 864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).


SPRAWY SĄDOWE

Najczęściej wynagrodzenie zryczałtowane jest pobierane za prowadzenie spraw sądowych. Wysokość wynagrodzenia adwokackiego jest ustalana na drodze umowy z klientem, ale pewną wskazówkę może stanowić rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348).

Przykładowo w "zwykłej" sprawie o zapłatę wynagrodzenie ustalane jest widełkowo w zależności od wartości sprawy. Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

   1) do 500 zł - 60 zł;
   2) powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
   3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
   4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
   5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
   6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
   7) powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%). Zainteresowani mogą zapoznać się z pełnym tekstem rozporządzenia

Oprócz wartości przedmiotu sporu na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy i czas jej trwania.


NEGOCJACJE

Udział w negocjacjach, asystowanie przy podpisywaniu umów itp. rozliczane jest zwykle wg stawki godzinowej. Aktualną informację o wysokości stawki godzinowej można uzyskać telefonicznie - (48 22) 499 33 22  lub 0 609 409 864 bądź przesyłając zapytanie emailem. Do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć VAT (obecnie 23%).


SKARGI DO EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA W STRASBURGU

Koszt przygotowania skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu ustalany jest indywidualnie. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt telefoniczny - (48 22) 499 33 22  lub 0 609 409 864. Można również przesłać zapytanie pocztą elektroniczną.

do góry

Copyright: © 2003-2010 Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek | zastrzeżenia prawne