Nasze doświadczenie

Doświadczenie w sprawach administracyjnych

Przykładowo Kancelaria prowadziła następujące sprawy przed organami administracji i sądami administracyjnymi:
 • o poświadczenie obywatelstwa polskiego.
 • o przywrócenie obywatelstwa polskiego,
 • o nadanie obywatelstwa polskiego
 • o uznanie za obywatela polskiego
 • o zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
 • o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego
 • o zmianę nazwiska
 • o legalizację pobytu
 • o bezczynność organu,
 • o pozwolenie na budowę,
 • o odzyskanie nieruchomości warszawskiej,
 • o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość,
 • o pomoc finansową na zakup lokalu przez policjanta,
 • o mianowanie na stanowisko notariusza.
 • o odmowę przyznania grantu na działalność naukową
 • o opiniowanie służbowe żołnierzy zawodowych
 • o postępowania dyscyplinarneżołnierzy zawodowych
 • o postępowania karne z części wojskowej kodeksu karnego
 • o należności i dodatkidla żołnierzy zawodowych