Nasze doświadczenie

Doświadczenie w sprawach gospodarczych

Kancelaria Adwokacka Adwokat Piotr Stączek świadczyła dotychczas usługi dla przedsiębiorców (indywidualnych i spółek), fundacji, stowarzyszeń oraz korporacji zawodowych. Z doradztwa prawnego Kancelarii korzystały przedsiębiorstwa z wielu branż gospodarki m. in.:

 • komputerowej,
 • chemicznej,
 • farmaceutycznej
 • budowlanej,
 • gastronomicznej,
 • transportowej,
 • górniczej
 • usługowej,
 • konsultingowej,
 • ochrony osób i mienia,
 • usług zdrowotnych.

Świadczone usługi polegały przykładowo na:

 • udzielaniu pisemnych i ustnych porad i opinii prawnych,
 • tworzeniu projektu umów,
 • opiniowaniu umów i regulaminów,
 • prowadzeniu negocjacji,
 • reprezentacji na zgromadzeniach wspólników,
 • prowadzeniu spraw sądowych (głównie spraw o zapłatę).

Zakresem świadczonych usług objęta była większość dziedzin prawa, z którymi stykają się przedsiębiorcy, w szczególności:

 • prawa handlowego. cywilnego i działalności gospodarczej,
 • prawa spółek w tym:
  • rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
  • rejestracja i likwidacja oddziału przedsiębiorcy zagranicznego
  • rejestracja przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego
 • prawa nieuczciwej konkurencji,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa podatkowego, gier losowych i leasingu,
 • prawa autorskiego i komputerowego oraz własności przemysłowej,
 • prawa bankowego i dewizowego,
 • prawa administracyjnego (w tym zamówień publicznych),
 • prawa budowlanego i planowania przestrzennego,
 • prawa oświatowego,
 • prawa ubezpieczeń majątkowych,
 • prawa ochrony środowiska (w tym gospodarki odpadami),
 • prawa papierów wartościowych,
 • prawa medycznego,
 • prawa upadłościowego i układowego,
 • prawa karnego-skarbowego.