Nasze doświadczenie

Doświadczenie w sprawach karnych

Przykładowo Kancelaria prowadziła następujące sprawy przed sądami karnymi, prokuraturą i Policją:
 • art. 148 kk (zabójstwo),
 • art. 155 kk (nieumyślne spowodowanie śmierci)
 • art. 156 kk (ciężki uszczerbek na zdrowiu)
 • art. 157 kk (inne uszkodzenie ciała),
 • art. 158 kk (bójka i pobicie),
 • art. 173 kk (sprowadzenie katastrofy)
 • art. 174 kk (sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy
 • art. 177 kk (wypadek),
 • art. 178a kk (nietrzeźwość kierowcy),
 • art. 190 kk (groźba karalna),
 • art. 190a kk (stalking)
 • art. 191 (zmuszenie),
 • art. 193 kk (naruszenie miru domowego),
 • art. 197 kk (zgwałcenie),
 • art. 200 kk, art. 200a kk, art. 200b kk (pedofilia)
 • art. 202 kk pornografia
 • art. 207 kk (znęcanie się),
 • art. 209 kk (uchylanie się od alimentów),
 • art. 212 kk (zniesławienie),
 • art. 216 kk (zniewaga)
 • art. 217 kk (naruszenie nietykalności)
 • art. 222 kk (naruszenie nietykalności funkcjonariusza)
 • art. 223 kk (czynna napaść na funkcjonariusza)
 • art. 229 kk (przekupstwo),
 • art. 244 kk (naruszenie zakazu sądowego)
 • art. 263 kk (nielegalne posiadanie broni)
 • art. 264 kk (przekroczenie granicy),
 • art. 267 kk (nielegalne uzyskanie informacji),
 • art. 270 kk (fałszowanie),
 • art. 271 kk (poświadczenie nieprawdy)
 • art. 272 kk (wyłudzenie poświadczenia nieprawdy)
 • art. 278 kk (kradzież),
 • art. 279 kk (kradzież z włamaniem), art. 280 kk (rozbój),
 • art. 281 kk (kradzież rozbójnicza),
 • art. 284 kk (przywłaszczenie),
 • art. 286 kk (oszustwo),
 • art. 288 kk (uszkodzenie rzeczy)
 • art. 291 kk (paserstwo),
 • art. 292 kk (paserstwo nieumyślne)
 • art. 297 kk (oszustwo kapitałowe),
 • art. 298 kk (oszustwo ubepieczeniowe)
 • art. 299 kk (pranie brudnych pieniędzy)
 • art. 300 kk (utrudnianie dochodzenia roszczeń)
 • art. 302 kk (dowolne zaspokajanie wierzycieli)
 • art. 310 kk fałszowanie pieniędzy),
 • o wydanie wyroku łącznego,
 • art. 41 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • o przestępstwa z kodeksu karnego skarbowego