Nasze doświadczenie

Doświadczenie w sprawach pracowniczych

Przykładowo Kancelaria prowadziła następujące sprawy przed sądami pracy:

  • o przywrócenie do pracy i odszkodowanie,
  • o wydanie świadectwa pracy
  • o zapłatę zaległego wynagrodzenia za pracę, nadgodziny i inne należności (premie, dodatki etc.),
  • o mobbing,
  • o dyskryminację,
  • o naruszenie dóbr osobistych pracownika

Kancelaria zajmowała się doradztwem z zakresu prawa pracy, konstruowaniem i opiniowaniem umów o pracę o zakaz konkurencji. Przygotowywaliśmy również regulaminy pracy i wynagradzania,