Odpowiedzialność członków zarządu

Kancelaria prowadzi doradztwo, a także zapewnia reprezentację w sprawach sądowych dotyczących odpowiedzialności członków zarządu w następujących zakresach:

  • odpowiedzialność cywilna wobec wierzycieli za zobowiązania spółki
  • odpowiedzialności cywilna wobec wspólników
  • odpowiedzialność cywilna za szkody wobec spółki
  • odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe
  • odpowiedzialność dyscyplinarna
  • odpowiedzialność karna