SPRAWY SĄDOWE

Nieodłącznym elementem życia gospodarczego są spory prawne pomiędzy przedsiębiorcami.

Profesjonalna pomoc prawna może być potrzebna na każdym stadium konfliktu. Przykładowo w sprawach o zapłatę można wyróżnić następujące fazy sporu:

  1. próba uzyskania zapłaty w drodze negocjacji,
  2. proces sądowy,
  3. postępowanie egzekucyjne.

Zakres świadczonych usług zależy od potrzeb Klienta. Można więc zlecić zarówno prowadzenie całej sprawy od początku do końca, jak również ograniczyć rolę adwokata tylko do poszczególnych czynności (np. sporządzenia pozwu, zarzutów, apelacji, kasacji bądź innego pisma procesowego).

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy ustalane jest na drodze umowy z Klientem. Bierze się przy tym pod uwagę stawki minimalne podane w rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz.U.02.163.1348)- CENNIK.

Kancelaria oferuje także pomoc w przygotowywaniu skarg do WSA w sprawach podatkowych.