UMOWA O STAŁĄ OBSŁUGĘ PRAWNĄ

Umowa dotycząca stałej obsługi prawnej zapewnia Klientowi najbardziej komfortowe warunki korzystania z pomocy prawnej. Jednocześnie pozwala zoptymalizować koszt zamawianych usług prawnych oraz dostosować szybkość ich świadczenia do potrzeb Klienta.

Można wskazać wiele zalet wynikających z zawarcia umowy dotyczącej stałej obsługi prawnej, przykładowo:

  • niższe koszty usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych,
  • możliwość określenia z góry kosztów obsługi prawnej,
  • łatwość i szybkość kontaktu z Kancelarią (telefonicznie, emailem, itp.),
  • możliwość ustalenia wizyt prawnika w firmie o określonej godzinie i w określone dni tygodnia,
  • lepsza, bieżąca znajomość problemów i spraw wewnętrznych firmy przez Kancelarię, co wpływa na szybkość oraz jakość świadczonych usług,
  • udzielanie informacji prawnych o nowych regulacjach prawnych ważnych w działalności danego przedsiębiorcy,
  • opracowanie i stosowanie wzorów umów dostosowanych do potrzeb konkretnego Klienta.

Wynagrodzenie za prowadzenie stałej obsługi prawnej firmy jest ustalane bądź ryczałtowo za dany okres czasu, bądź według stawek godzinowych. W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Możliwe jest zawarcie umowy o stałą obsługę prawną również bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria po zapoznaniu się ze specyfiką i rodzajem działalności danego przedsiębiorcy pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby skorzystania z usług Kancelarii składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.