ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. Zakres usługi

Przez założenie spółki należy rozumieć:

  1. przygotowanie projektu umowy spółki według wskazówek klienta,
  2. uzgodnienie ostatecznej wersji umowy z notariuszem i asystowanie przy zawieraniu umowy,
  3. wypełnienie niezbędnych formularzy do Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitora Sądowego i Gospodarczego, a po ich podpisaniu złożenie w Sądzie w celu uzyskania nr KRS,
  4. przygotowanie odpowiednich formularzy do Urzędu Statystycznego (w celu uzyskania nr REGON), Urzędu Skarbowego (w celu uzyskania nr NIP i VAT) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Czas założenia spółki wynosi około 4 tygodni i zależy od czasu uzgodnienia tekstu aktu założycielskiego spółki z założycielami, a także od funkcjonowania systemu informatycznego - Krajowego Rejestru Sądowego. Rejestracja do VAT może trwać dłużej - nawet 3-4 miesiące.

II. Koszty założenia spółki

Podajemy przybliżone koszty związane z założeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (przy kapitale zakładowym 5.000 zł):

  1. koszty notarialne (w przybliżeniu) - 600 PLN
  2. opłata sądowa - 500 PLN
  3. opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - 100 PLN
  4. dodatkowe koszty (opłata od pełnomocnictwa etc.) - 80 PLN

Razem daje to w przybliżeniu kwotę 1280 złotych, która obciąża zlecającego założenie spółki. Klienta tylko koszty faktycznie poniesione przy zakładaniu spółki niewykorzystana część zaliczki podlega zwrotowi.

Podane koszty dotyczą zawarcia umowy w tradycyjnej formie. W braku specjalnych wymagań co do treści umowy spółki można skorzytać z gotowego formularza do założenia spółki o założyć spółkę przez system elektroniczny S-24 - koszt w tym wypadku wynosi 380 PLN

W celu uzyskania aktualnych informacji o wysokości wynagrodzenia dla Kancelarii za założenia prosimy o kontakt emailowy () bądź emailowy (+ 48 22 33 22 lub +48 609 409 864).

III. Dodatkowe usługi

W celu założenia spółki z o.o. konieczne będzie także uzyskanie prawa do lokalu w którym będzie się mieścić jej siedziba (wynajęcie biura), założenie rachunku bankowego oraz podpisanie umowy z biurem rachunkowym. Nasza kancelaria nie realizuje tych czynności, aczkolwiek możemy, w razie potrzeby, pomóc w znalezieniu biura i biura rachunkowego.