Wstępna analiza sprawy

Po otrzymaniu informacji do klienta o chęci sprawdzenia czy posiada po swoich przodkach obywatelstwo polskie Kancelaria przystępuję do przeprowadzenia wstępnej analizy sprawy. Wstępna analiza zazwyczaj jest bezpłatna (chyba że klient zamówi przygotowanie kompletnej opinii prawnej w tym zakresie).

Jeszcze przed przeprowadzaniem analizy podajemy stawki Kancelarii za prowadzenie sprawy oraz o koniecznych do poniesienia kosztach.

Wstępna analiza obejmuje zwykle uzyskanie takich informacji jak:

  • daty i miejsca urodzin i ślubów klienta, jego rodziców, dziadków i czasem dalszych przodków, jeżeli emigracja z Polski nastąpiła wiele lat temu,
  • nabycie innego niż polskie obywatelstwa,
  • służba wojskowa w obcej armii,
  • piastowanie urzędów państwowych w innych państwach,
  • narodowość przodków klienta,
  • analiza przesłanych przez klienta dokumentów,
  • przygotowanie drzewa genealogicznego w wersji roboczej.

Po przeprowadzeniu wstępnej analizy sprawy przekazujemy do klienta informację czy są szanse na uzyskanie polskiego obywatelstwa oraz czy potrzebne jest wcześniej przeprowadzenie poszukiwań archiwalnych.

Wstępna analiza sprawy jest niezwykle istotna, gdyż dzięki temu do dalszego postępowania kwalifikowane są tylko sprawy, które mają szanse powodzenia. Pozwala to również ograniczyć ryzyko finansowe klienta, że sprawa zakończy się niepowodzeniem.


Kancelaria prowadzi specjalny serwis internetowy poświęcony obywatelstwu polskiemu: