POZOSTAŁE USŁUGI

Ponadto Kancelaria świadczy usługi prawne związane z:

  • sporządzaniem wstępnych analiz prawnych dotyczących sytuacji prawnej cudzoziemca i możliwości legalizacji jego pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • uzyskaniem dokumentacji potrzebnej do ślubu z cudzoziemcem,
  • reprezentacją w sprawie o rozwód z cudzoziemcem,
  • reprezentacją w sprawie o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego,
  • tłumaczeniem zagranicznych dokumentów,
  • umiejscowieniem (transkrypcją) zagranicznych dokumentów stanu cywilnego,
  • założeniem działalności gospodarczej dla cudzoziemców,
  • rejestracją spółek, oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych.