LEGALIZACJA POBYTU

Reprezentujemy cudzoziemców w sprawach:

 • zaproszeń,
 • zezwoleń na pobyt czasowy,
 • pozwoleń na pobyt czasowy i pracę,
 • zezwoleń na pobyt stały,
 • zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
 • zezwoleń na pobyt w związku ze studiami w Polsce,
 • zezwoleń na pobyt w związku nauką w Polsce,
 • zezwoleń na pobyt w związku ze szkoleniem zawodowym w Polsce,
 • zezwoleń na pobyt dla osób duchownych,
 • zezwoleń na pobyt dla absolwentów polskich uczelni,
 • przedłużania wizy,
 • łączenia rodzin.