Poszukiwania archiwalne

Poszukiwania archiwalne prowadzone są w sytuacji gdy Klient nie dysponuje dokumentami koniecznymi do przeprowadzenia sprawy o poświadczenie obywatelstwa polskiego. Poszukiwania archiwalne prowadzone są w Polsce oraz w innych krajach. Kancelaria współpracuje z zawodowymi archiwistami zarówno w Polsce jak i na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Niemczech, Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Brazylii i Argentyny.

W Polsce poszukiwania prowadzone są w archiwach państwowych w poszczególnych miastach, urzędach stanu cywilnego, archiwach parafialnych, Instytucie Pamięci Narodowej, Wojskowym Biurze Historycznym, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Akt Dawnych, archiwach przedsiębiorstw, archiwach muzealnych itp.

Poszukiwania obejmują zwykle szeroki zakres dokumentów związanych z polskimi przodkami Klienta takimi jak:

 • akty urodzenia i chrztu,
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • dokumenty wojskowe,
 • listy ludności,
 • księgi meldunkowe,
 • akta paszportowe,
 • listy wyborców,
 • dokumenty ubezpieczeniowe,
 • rejestry handlowe,
 • akty notarialne,
 • dokumenty policyjne,
 • dokumentacja medyczna
 • świadectwa szkolne,
 • decyzje o poświadczeniu obywatelstwa polskiego,
 • paszporty, dowody osobiste, książeczki wojskowe, legitymacje i inne dowody tożsamości.

Przed przystąpienie do poszukiwań podajemy klientowi zwykle listę archiwów w których będziemy prowadzić poszukiwania oraz podawane jest wynagrodzenie za przeprowadzenia poszukiwań. Dodatkowe koszty dotyczą opłat dla archiwów, ale nie są one wysokie. W przypadku odnalezienia dokumentów, trzeba pokryć koszt sporządzenia ich poświadczonej kopii przez archiwum, Jeżeli powstanie konieczność prowadzenia dodatkowych poszukiwań Klient decyduje, czy kontynuować poszukiwania czy też ich zaniechać.

Po odnalezieniu potrzebnych dokumentów możliwe staje się wystąpienie z wnioskiem o poświadczenie obywatelstwa polskiego.


Kancelaria prowadzi specjalny serwis internetowy poświęcony obywatelstwu polskiemu: