Potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego

Dla osób o polskich korzeniach potwierdzenie obywatelstwa polskiego to podstawowy dokument potwierdzający, że dana osoba posiada obywatelstwo polskie. Ma on formę decyzji administracyjnej i jest wydawany przez właściwy urząd wojewódzki. Dla osób zamieszkałych za granicą będzie to Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa polskiego jest niezbędne dla otrzymania polskiego paszportu zwłaszcza dla osób zamieszkały poza granicami Polski, które miały polskich przodków, ale do tej poty nie miały polskiego paszportu.

W celu uzyskania potwierdzenie obywatelstwa polskiego należy złożyć wniosek na specjalnym formularzu, odpowiednio go uzasadnić oraz załączyć niezbędne dokumenty. Do każdego wniosku należy dołączyć akt urodzenia oraz kopie aktualnego dowodu tożsamości np. posiadanego paszportu niepolskiego. Konieczne jest też załączenie dokumentów potwierdzających że przodkowie posiadali obywatelstwo polskie oraz wykazanie, że go nie utracili. Opłata skarbowa od decyzji potwierdzającej posiadanie obywatelstwa polskiego wynosi 58 PLN.


Kancelaria prowadzi specjalny serwis internetowy poświęcony obywatelstwu polskiemu: