PRZEKRACZANIE GRANICY

Reprezentujemy cudzoziemców w sprawach związanych z przekraczaniem granicy:

  • o odmowę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • o zezwolenie na wjazd na terytorium RP ze szczególnych względów,
  • o zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
  • o cofnięcie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.