ODWOŁANIA i SKARGI

W razie potrzeby prowadzimy pełne postępowania administracyjne:

  • reprezentujemy w postępowaniu przed Wojewodą i Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców,
  • przygotowujemy odwołania od decyzji Wojewody i Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców,
  • przygotowujemy odwołania i zażalenia do Komendanta Głównego Straży Granicznej,
  • przygotowujemy odwołania od decyzji deportacyjnych Straży Granicznej,
  • przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych na decyzje Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.