Tłumaczenie dokumentów

W postępowania administracyjnych dotyczących obywatelstwa polskiego konieczne jest przedkładanie licznych dokumentów. Jeżeli są one sporządzane w języku obcym, muszą one zostać przetłumaczone na język polski.

Tłumaczenie musi być przysięgłe co oznacza że musi ono zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego z listy prowadzonej przez Ministra sprawiedliwości:

https://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html

Tłumaczenia przysięgłe mogą być też sporządzone przez konsula lub tłumaczy spoza polski (lecz wtedy muszą być poświadczone przez konsula polskiego).

Kancelaria współpracuje stale z tłumaczami przysięgłymi języka angielskiego, portugalskiego, hiszpańskiego, francuskiego, hebrajskiego, niemieckiego, rosyjskiego i ukraińskiego. Możemy się także podjąć zamówienia tłumaczenia z innego języka. Kancelaria za uzyskanie tłumaczenia dokumentów do prowadzonej przez siebie sprawy nie pobiera dodatkowego wynagrodzenia - należy tylko pokryć koszt samych tłumaczeń