DOKUMENTY CUDZOZIEMCÓW

Reprezentujemy cudzoziemców w sprawach:

  • uzyskiwania dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywatela UE,
  • uzyskiwania zaświadczeń z Urzędu Skarbowego na potrzeby postępowań dotyczących legalizacji pobytu,
  • uzyskiwania karty pobytu cudzoziemca,
  • uzyskiwania karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE,
  • uzyskiwania polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (PDP),
  • uzyskiwania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca (TPDP),
  • uzyskiwania polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca (PDTC),
  • uzyskiwania niebieskiej karty UE,