ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Reprezentujemy pracodawców w sprawach:

  • uzyskiwania zezwoleń na pracę,
  • składania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi,
  • pracowników delegowanych do pracy w Polsce,
  • zezwoleń na pobyt w związku ze szkoleniem zawodowym w Polsce.