ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA

W sprawach polskich emigrantów, którzy starają się o polski paszport zdarza się konieczna staje się zmiana nazwiska lub imienia. Dzieje się tak przykładowo, gdy osoba urodzona w Polsce po opuszczeniu kraju zaczęła używać innego imienia lub nazwisko. Dochodzi do takiej sytuacji gdy ktoś w innym kraju zmienił formalnie imię lub nazwisko, ale nie zostało to zarejestrowane w polskim urzędzie stanu cywilnego.

Zmiana nazwiska lub imienia odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego na podstawie ustawy z dnia 17 października 2008 r.o zmianie imienia i nazwiska. Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 1. imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
 2. na imię lub nazwisko używane;
 3. na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
 4. na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada

Zmiany nazwiska nie dokonuje się w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że osoba ubiegająca się o zmianę nazwiska posiada członków rodziny o tym nazwisku.

Zmiana imienia oznacza:

 • zastąpienie wybranego imienia innym imieniem
 • zastąpienie dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie
 • dodanie drugiego imienia
 • zmianę pisowni imienia lub imion
 • zmianę kolejności imion

Zmiana nazwiska oznacza zmianę:

 • na inne nazwisko
 • zmianę pisowni nazwiska
 • zmianę nazwiska ze względu na formę właściwą dla rodzaju żeńskiego lub męskiego

Opłata od wniosku wynosi 37 PLN. Czas oczekiwania na decyzję wynosi do 1 miesiąca (w sprawach skomplikowanych do 2 miesięcy. Od decyzji można odwołać się do Wojewody.